Ibistic Travel & Expense

For å gi den beste mulige service, arbeider Ibistic kontinuerlig med å utarbeide brukerveiledninger som beskriver funksjonaliteten i Ibistic Travel & Expense. Ettersom Ibistic er konfigurert til ulike løsninger, kan en del funksjonalitet være forskjellig fra det du er vant til.