Hva er Ibistic Travel & Expense?

Følg

Ibistic Travel & Expense - utlegg og reiseregning system

Effektiv og intuitiv løsning til håndtering av deres utlegg og reiseregninger - Ibistic automatiserer hele prosessen.

Med Ibistics mobile system kan du registrere dine utlegg og laste opp kvitteringene - hvor som helst og når som helst.

Uoversiktlig er ofte det første ord som dukker opp når det skal holdes styr på virksomhetens og medarbeideres reiseutgifter, utlegg med bilag og reiseavregning. Gjør en ende på hodepinen ved å benytte reiseavregningssystemet Ibistic Travel & Expense og implementere et intelligent system til travel and expense management

REISEADMINISTRASJON MED OVERBLIKK

Fra medarbider med utlegg til medarbeider med finans og bokføring – med Expense Management får dere straks overblikk over utlegg og reiseomkostninger og kan dermed enkelt og effektivt få kontroll på virksomhetens utestående fordringer fra medarbeiderne. Dietter, kjøre- eller reiseutgifter – reiseavregningssystemet benytter skjemaer tilpasset din bedrifts behov og gjenkjenner og håndterer alle slags medarbeiderutlegg. Kontering skjer automatisk i prosessen knyttet til de aktuelle utleggstyper, og er dermed alltid oppdateret og korrekt. Der det er behov for alternative kontering, f.eks. knyttet til Prosjekt, Avdeling etc., byr systemet på alternativene, slik at medarbeider enkelt kan henføre utgiftene til korrekt konto. 

OPPRETT UTLEGG FRA KREDITKORTTRANSAKSJONER

Ibistic Travel and Expense har kredittkortintegrasjon. Transaksjonene overføres regelmessig og automatisk til reiseadministrasjonssystemet, slik at dere enkelt kan opprette utlegg på basis av transaksjonene. Dere får trygghet for at korrekt beløp overføres og kvitteringer matches enkelt. Håndter alle typer reiseavregninger for ansatte via Ibistic Travel & Expense Management. Systemet til reiseadministrasjon giver dere mulighet for å foreta elektroniske betalinger til alle som har tjenestemessige utlegg til kurs, transport, overnattinger og liknende og relaterte utgiftsposter.

SLIK HÅNDTERER DERE ENKELT DERES UTLEGG OG KJØREBOK

Skann - last opp – registrer - umiddelbart etter at utlegget er foretatt ved hjelp av Ibistics system for reiseadministrasjon. Tiden for overfylte ringpermer med gamle kvitteringer er over. Ibistic Travel and Expense management integreres med deres regnskapsprogram/ERP-system. Når medarbeideren enkelt har fylt inn reiseavregningen og sender inn enten via sin mobiltelefon, tablet eller datamaskin, og utleggene er godkjente, overføres de ferdige oppgjørskrav direkte til regnskapsprogram/ERP-systemet. Enten det er medarbeideren selv eller en annen person som via sekretærfunksjonen  registrerer utleggene, tar systemet seg av nødvendig regnskapsmessig informasion om utleggene og konterer de forskjellige typer utlegg slik at de bokføres korrekt. Medarbeidere sparer tid og dere oppnår større sikkerhet for at utleggs- og reiseavregningen utfyldes og gjøres opp korrekt.

SMART REISEREGNINGSSYSTEM – MOBILITETEN DERES MEDARBEIDERE VIL ELSKE!

Gør det enkelt – og unngå de krøllete kvitteringer i lommer og andre steder. Med Ibistic til Travel and Expense Management kan dere ensarte deres prosess for registrering av reiseavregning og medarbeiderutlegg helt fra medarbeideren står med sit utlegg i hånden til avregningen er blitt godkjent og informasjonen om utlegget er eksportert og arkiveret i deres regnskapsprogram/ERP-system.

Medarbeidere kan:

  • Registrere et kredittkort direkte i systemet, hvor alle transaksjoner automatisk overføres
  • Enkelt skanne et bilde av sin kvittering med sin smartphone og laste det opp
  • Automatisk få sendt utlegg til attestasjon og godkjenning hos leder/godkjenner

Godkjennere kan:           

  •  Automatisk motta registrerte utlegg og reiseavregninger
  •  Se gjennom og godkjenne “on the fly” via webbrowser på desktop og mobil
  • Være sikret et oppdatert system mht. gjeldende regler, satser og lover.

 

Kommentarer