Etiketter til oppgjør

Etiketter til oppgjør

Etiketter brukes til å forenkle grupperingen av dokumenter til behandling. For å opprette, redigere og slette etiketter, skal man fra hovedmenyen gå til menyen ”Etiketter” (se fig. 1):

NO-01.png
Fig. 1

 

Opprett en etikett (se fig. 2):

NO-02.png
Fig. 2
 

  1. Klik på "Ny"
  2. Utfyll navnet på etiketten, og hvis det ønskes også en beskrivelse av hva den skal brukes til
  3. Klikk på knappen "Lagre"

Rediger en etikett 

  1. For å redigere en etikett, skal du markere den aktuelle etikett (A), og klikke på ikonet ”Redigér” (B) (se fig. 3):

NO-03.png
Fig. 3
 

  1. Foreta de ønskede endringer og klikk deretter på ikonet ”Lagre” (A) – ønsker du i stedet å bevare de eksisterende opplysninger, klikk på ikonet ”Annullér” (B) (se fig. 4):

NO-04.png
Fig. 4 

Slett en etikett

For å slette en etikett, skal man først markere den aktuelle etikett og deretter klikke på ”Slett” (se fig. 5):

NO-05.png

Fig. 5

Kommentarer