Automatisk Kontering - Utlegg

Automatisk Kontering - utlegg og reisemodul

 

Man har mulighet til å automatisere konteringen basert på hvilken skjematype, kostnadstype eller formål som velges ved opprettelse av et oppgjør, kjørsel eller reiseregning. Dette gjøres via funksjonen ”Automatisk kontering”. Fordelen er når konteringen er den samme hver gang, basert på visse kriterier. Da slipper brukeren eller regnskap å ta stilling til hvilke konteringsverdier som skal være på.

For at du som bruker skal kunne tilgå funksjonen ”Automatisk Kontering”, skal du har rettigheter som administrator og for oppsett av reise /utlegg (se fig.1) :

01.png 

Fig. 1

Fra hovedmenyen klikker du på menyen ”Administrasjon” under overskriften: ”Administrasjon” (se fig. 2.:)

NO-02.png 

Deretter skal du klikke på menyen ”Automatisk Kontering” (se Fig.3):

 NO-03.png
Fig.3.

Her velger du arkfanen ”Utlegg/reiseoppgjør" (se fig. 4):

NO-04.png

Fig.4

På denne arkfanen vil du kunne se en oversikt over de kategorier som du kan sett opp automatiske konteringer for. Og det er:

 • Skjematyper
 • Formål
 • Betalingstyper
 • Kilometergodtgørelse
 • Satser for kostgodtgørelser
 • Utleggstyper

 

 Opprett en automatisk kontering

Hvis du ønsker å oprette en automatisk kontering, så foregår det på samme vis, uansett kategori. Man gjør det på følgende måte (se Fig.5):

NO-05.png 

Fig.5

 

 1. Klik først på ”Legg til”- knappen.
 2. Velg i nedtrekkslisten utleggstypen du ønsker automatisk kontering på.
 3. Fyll ut de konteringer som du ønsker skal bli automatisk satt på når utleggstypen blir valgt.
 4. Husk å klikke på ”Lagre".

 

Slett en automatisk kontering

Hvis du ønsker å slette en automatisk kontering så gjør du det på følgende måte (se fig.6):

NO-06.png

Fig.6

 

 1. Marker den automatiske kontering som du ønsker å slette.
 2. Klikk på ”Slett”-knappen.

 Den automatisk kontering forsvinner dermed fra oversikten.

 

 

Kommentarer