Signer utleggsrapport - ny mobilvisning

Signer utlegg – Ny mobilvisning

 

Når du oppretter et utlegg, eller når det blir oprettet et utlegg for deg, som du skal signere, vil det dukke opp en ny knapp, som heter ”Til signering” (se fig. 1):

NO-01.png

Fig. 1

 

Når du klikker deg inn i denne meny, får du vist en oversikt over det/de oppgjør som skal signeres (Se fig. 2)
NO-02.pngFig. 2

 

Signer hele oppgjøret på en gang

For å få vist og kontrollere oppgjørets detaljer, skal du velge det utlegg, du vil signere. Det gjør du ved å klikke på ikonet for det aktuelle utlegg (se fig. 3):

NO-03.png
 Fig. 3

 

 1. Klikker du her, velger du kun det aktuelle utlegg.
 2. Klikker du her, velger du alle utleggene samtidig.

Markerer du kun et enkelt oppgjør, vil du få vist detaljene for det aktuelle utlegg (se fig. 4):

NO-04.png
Fig. 4

 I denne visning har du følgende valgmuligheter: 

 1. Klikk på pilen for å komme tilbake til oversikten over utlegg som du har til signering.
 2. Her ser du antallet av valgte utlegg.
 3. Klikk på ikonet "Rediger", for å sende oppgjøret tilbake til kladdetilstand. Arbeidsflyt, konteringer, bilagstekster og kommentarer påført på linjer etter opprettelse vil bli nullstilt.
 4. Klikk på "Signer", for å signere oppgjøret (se fig 5)
 5. Klikk på "Vedlegg", for å se, legge til eller fjerne vedlegg (se fig 6)
 6. Klikk på "koblinger, for å se andre oppgjør som er koblet til oppgjøret, eller linke til et oppgjør som er relatert.
 7. Klikk på ikonet "Etiketter", for å se, legge eller fjerne etiketter.
 8. Klikk på Historikk for å se behandlingshistorikk så langt for dette oppgjør.
 9. Her kan du printe ut et sammendrag av oppgjøret.
 10. Her ser du et sammendrag som viser alle detaljer på oppgjøret.

 

Slik ser det ut hvis du velger Signer. Du får valget om å legge til en kommentar:

Fig. 5

NO-05.png

Når du klikker på knappen for "Bilag". får muligheteten til et bilag, enten et eksisterende bilag eller legge til et nytt (se fig. 6):

06.png

Fig. 6 

 1. Her kan du velge de bilag, som skal tilknyttes ditt utlegg. Ved å klikke på dette symbol, velger du alle eksisterende bilag.
 2. Her ser du navnet på bilaget.
 3. Her ser du hvilken type bilag, det er.
 4. Her kan du opprette nye bilag, som du senere kan legge til et utlegg (se fig. 7)
 5. Her ser du en forhåndsvisning av det valgte bilag.

 

Slik ser det ut, når du skal opprette et nytt bilag, som senere kan legges til et utlegg:

NO-07.png

Fig. 7 

 1. Her angir du bilagstype – merk at du kun kan få lagt til typen ”konteringsnotat”, hvis utlegget allerede er distribuert og ute i flow.
 2. Her angir du filnavnet.
 3. Her kan du legge til en beskrivelse av hva bilaget inneholder.
 4. Klikk her for å hente et bilde eller en fil,
 5. Klikk her for å bekrefte opprettelsen av bilaget.
 6. Klikk på X for at avbryte opprettelsen av et nytt bilag.

Signere/behandle individuelle konteringslinjer

Hvis du ønsker å se og behandle de individuelle konteringslinjer for et utlegg, kan du klikke på selve linjen i stedet for utleggsikonet. (se fig. 9):

NO-09.png

Fig. 9

 

Deretter vil du få vist de individuelle konteringslinjer (se fig. 10):

NO-10.png

Fig 10

Her kan du: 
1) Signere alle linjene i oppgjøret direkte herfra (du får da opp anmodning om å bekrefte, fig 11)
2) Printe ut sammendrag av oppgjøret.
3) Se igjennom sammendraget i boksen "Detaljer"
4) Her ser du selve utleggslinjene, som du også kan velge individuelt (se fig 11)

 

Du får opp følgende dialogboks hvis du velger knappen "Signer" (1) direkte, se fig 11:

NO-11.png

Fig. 11

Her kan du velge å legge til en kommentar, før du velger "Ja, signer", eller avbryte signeringen.

 

Du kan også signere eller avvise de individuelle konteringslinjer ved å velge en eller flere av linjene (se fig. 12):

NO-12.png

Fig. 12

Her får du også vist følgende valg/informasjoner:

 1. Hvis du klikker her, kommer du tilbake til oversikten over utlegg til signering.
 2. Dette er antallet av konteringslinjer, som er markert til signering. Du kan også se her, hvilke linjer som allerede er signert – de vil være merket med dette symbol:
  mceclip1.png
 3. For å velge konteringslinjer som skal signeres, skal du klikke på sirkelen på hver enkelt linje.
 4. Ved å klikke her,signerer du de markerte konteringslinjer. Det er kun linjer som ikke allerede er signert som blir signert.
 5. Ved å klikke her, avviser du signering av de markerte konteringslinjer.
 6. Her kan du videresende de markerte linjer (se fig 13) til signering eller godkjenner.
 7. Her kan du legge til en kommentar til de markerte linjer.
 8. Her kan du se behandlingshistorikk for valgt linje.
 9. Her kan du bla deg nedover til neste utleggslinje i listen.
 10. Klikk på printerikonet for å få vist en printervennlig visning av utlegget, som du kan velge å signere.
 11. Du kan klikke på denne ”stift” for å beholde informasjonsoversikten i toppen av utlegget, så det er synlig, mens du scroller nedover utlegget.
 12. Her ser du sammendraget av oppgjøret (detaljvisning)

Ved bruk av knappen "Videresend" (6), kan du videresende de valgte konteringslinjer uten å signere (se fig. 13):

NO-13.png

Fig. 13

Du kan velge mellom sende direkte til annen bruker for signatur eller godkjenning, uten å signere selv, eller signere og send til godkjenner. Du kan også filtrere på kontor, og velge den bruker du ønsker å videresende til. Det er også mulig å legge til en kommentar.

 

Kommentarer