Godkjenn utleggsrapporter / reiseoppgjør (nytt grensesnitt)

Godkjenn utleggsrapporter /reiseoppgjør

I hovedmenyen skal du først under overskriften ”Oppgjør for utlegg og reiser" velge knappen ”Til godjenning”:

NO-01.png
Fig. 1

 

Oversikten

Så kommer du til oversikten over alle de utleggsrapporter som ligger til godkjennelse hos deg:

NO-02.png

Fig. 2

Du finner her oppgjørsnummer, navn på oppgjøret, hvem som er eier av oppgjøret, når det er opprettet og sendt inn til arbeidsflyt og hva som er totalbeløpet på oppgjøret.

I denne oversikt har du nå to muligheter for å komme videre for å Godkjenne og/eller redigere:

 • Du kan enten klikke på selve linjen (markert med 1.) – som blir beskret i avsnittet under.
 • Eller du kan klikke på ikonet til venstre for linjen (markert med 2.) - som blir beskrevet lenger nede i denne brukerveiledning.

Hvis du på oversikten klikker på linjen

Hvis du på et oppgjør klikker på linjen (1) på Fig.2 vil du bli videresendt til dette skjermbildet som viser en oversikt over alle utleggslinjer i oppgjøret:

NO-03.png
Fig. 3

Her vil du kunne se alle detaljene på oppgjøret i vinduet til høyre, og mulighet til følgende:

 1. Hvis du klikker på det grønne ikon (1) på en utleggslinje, vil det dukke opp en menyrad med flere muligheter (fig 4)
 2. Hvis du mener alt ser korrekt ut, kan du klikke på "Godkjenn" (2), og oppgjøret blir med en gang godkjent.
 3. Hvis du klikker på print ikonet (3), kan du printe ut utleggsrapporten.

Hvis du valgte å markere en av utleggslinjene, vil du du få opp en menyrad:

NO-04.png
Fig. 4

 1. Godjenn den valgte utleggslinje.
 2. Avvis den valgte utleggslinje.
 3. Videresend til signering eller til en annen godkjenner.
 4. Legg til en kommentar til den valgte utleggslinje.
 5. Se behandlingshistorikk for den valgte utleggslinje.

OBS: Hvis noen av utleggslinjene i oppgjøret ikke er tildelt deg for godkjenning, men en annen bruker, så vil de ha et blått ikon i motsetning til et grønt – og du vil naturligvis ikke kunne godkjenne de.

 

Hvis man på oversikten over utleggsrapporter klikker på ikonet

Hvis du på oversikten over de oppgjør som du har til godkjennelse (Fig. 2.) velger å klikke på ikonet for et oppgjør (2), så vil du se det følgende skjermbilde:

NO-05.png
Fig. 5

Her kan du:

 1. Godkjenne hele oppgjøret.
 2. Legge til nye bilag til oppgjøret.
 3. Se dokumenter som er koblet til oppgjøret.
 4. Legge til etiketter til oppgjøret.
 5. Se behandlingshistorikk for oppgjøret.

Kommentarer