Kategorikoder (Merchant Category Codes)

Følg

Kategorikoder, eller Merchant Category Codes, er koder som blir gitt til forretninger som tar betalt med kredittkort, basert på hvilken type handel de driver med. Det finnes en internasjonal liste over hvilke koder som skal brukes for hvilke typer handel.

Disse kategorikodene tilknyttes omkostningstyper på forhånd, og for opprette en slik tilknytning så går man først inn i menyen "Administrasjon" (se fig. 1):

Merchant_Category_Codes_1.PNGFig. 1

Man går så videre inn i menyen "Kredittkortadministrasjon" (se fig. 2):

Merchant_Category_Codes_2.PNGFig. 2

Her velger man så fanen "Kategorikoder" (se fig. 3a):

Merchant_Category_Codes_3a.PNG(Fig. 3a)

Her ser man at det er valgt Merchant Category Code, som er den vanligste. Det finnes dog andre typer Category Codes, for eksempel CWT – dette står for Carlson Wagonlit Travel, som opererer med egne koder som sendes med transaksjonene (se fig. 3b). Disse vil være hovedsaklig være bokstavorienterte, men som også kan være sammensatt av både bokstav- og numeriske verdier.

Merchant_Category_Codes_3b.pngFig. 3b

Merk at dersom selskapet er satt opp med MCC som standard, så vil man ikke nødvendigvis få opp dette valget.

Hvordan opprette en ny tilknytning (se fig. 4):

Merchant_Category_Codes_4.PNGFig. 4

A. Klikk på knappen "Legg til"

B. Skriv inn den eller de kodene som for gjelder for denne omkostningstypen. Merk at man her kan flere forskjellige koder som representer typen forretning. Dette kan gjøres på flere forskjellige måter:

  • Enkeltverdier kan legges inn med kommaseparator, både som numeriske og bokstavbaserte kombinasjoner: "3000,3101,3122,3299" eller "DIFM05,DIFMAI,DOFAM,DIFMBO"
  • Man kan legge inn intervaller for numeriske verdier: "3000-3101"
  • Man kan legge inn en kombinasjon av enkeltverdier separert ved komma og intervaller: "3000-3101, 3122, 3299-3300,DIFMAI"

C. Angi her om beløpet er positivt eller negativt

D. Angi hvilken omkostningstype koden(e) skal tilknyttes til

E. Lagre ved å klikke på "Lagre"

Merk her at den omkostningstypen man velger vil forsvinne fra listen - man kan altså ikke velge den på nytt.

Hvordan redigere en tilknytning mellom kategorikode og omkostningstype (se fig. 5):

Merchant_Category_Codes_5.PNGFig. 5

Man klikker på redigeringsikonet, og man kan da endre opplysningene (se fig. 6):

Merchant_Category_Codes_6.PNGFig. 6

A. Man redigerer de forskjellige feltene

B. Dersom man skal lagre endringene klikker man på "Lagre" ikonet

C. Dersom man vil avbryte redigeringen og beholde de originale opplysningene så klikker man           på "Avbryt" ikonet

 

Hvordan slette en tilknytning mellom kategorikode og omkostningstype (se fig. 7):

Merchant_Category_Codes_7.PNGFig. 7

A. Merk først tilknytningen du vil slette

B. Klikk så på "Slett"

 

Du finner en komplett liste over Kategorikoder her.

Kommentarer