Invoicedrop Feilmeldinger (errors)

Følg

Invoicedrop Feilmeldinger

 

Denne artikkel dokumenterer typiske feilsituasjoner ved bruk av Invoicedrop servicen. Dette diagrammet beskriver dokumentflyten:

 

Det er to type feil, 1. Teknist avvist email og 2. Avvist fakturadokument i OCR service.

 

Normalsituasjonen - Mail blir mottatt av invoicedrop

Normalt når du sender PDF eller TIFF fakturaer til invoicedrop, vil du få en email som notifiserer deg at filen(e) ble mottatt av Ibistic Invoice Gateway, med de relevante filnavn. Du vet da at selve emailen ble teknisk godkjent. Kvitteringsmeldingen vil være noe tilsvarende dette:

Kvitteringen bekrefter email ble mottatt, og at filene ble sendt til OCR datafangst på skannesenter, hvor normale behandlingstider gjelder (opp mot 26 timer påfølgende arbeidsdag).

 

Mail ble teknisk avvist

Hvis du istedet for kvittering som vist ovenfor mottar en mail med "Critical Error", betyr det at email ble teknisk avvist og ikke mottatt av invoicedrop servicen. Typiske feil kan være:

 

Manglende vedlegg

CRITICAL ERROR!

This message could not be processed for the following reason:
Your mail contained no attachments.

(dette betyr at mailen ikke inneholder noe vedlegg. Løsningen er å sende på nytt, men med fakturavedlegg i PDF eller TIFF format)

 

Multiple mottakere (mailen ble sendt til flere enn en adresse)

CRITICAL ERROR!

This message could not be processed for the following reason:
Your mail was sent to multiple recipients. Please only use one address in the TO header.

(dette betyr at det var flere email adresser i TO/TIL header. Kun invoicedrop mail adressen skal være i dette feltet. Hvis du ønsker å sende kopi av fakturaen til noen, kan du fritt bruke CC feltet for dette formålet.)

 

Vedlegget ikke leverbart til adressen

CRITICAL ERROR!

This message could not be processed for the following reason:
Your mail contained no deliverable attachment.

No documents from this messages will be processed.

(Dette betyr at kombinasjonen av vedlagt filtype og invoicedrop addresse var feil. Det mest vanlige er at invoicedrop addressen ikke eksisterer (sjekk at adressen er stavet korrekt!). I annet fall, så er ikke adressen satt opp til å motta vedleggstypen. Feilmelding vil for eksempel oppstå dersom du sender inn .jpg eller .png bildevedlegg av faktura, som ikke er støttet format)

 

Avvisning av fakturadokument i OCR service

Hvis faktura blir avvist av skanneoperatørene, blir det sendt ut en mail med "Critical Error", som inkluderer tracking ID på det avviste fakturadokument. Hvis dere er usikre på hva feilmeldingen betyr, kan dere gi tracking ID til Ibistic Support. Her er feilmeldingene som kan oppstå dersom faktura blir avvist av skannesenter:

Dokumenttype ikke støttet

CRITICAL ERROR!

The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf
Error details: The file contains an unsupported document type. (Processed 17-01-2016 06:12:03)

Please contact Ibistic Support if you have any questions.

[Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6]

(Dette betyr at dokumenttype som ikke er støttet ble sendt inn for OCR, dvs det er ikke en faktura, purring eller kreditnota)

 

Multiple dokumenter i en fil

CRITICAL ERROR!

The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf
Error details: The file contains multiple documents. (Processed 17-01-2012 06:12:03)

Please contact Ibistic Support if you have any questions.

[Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6]

(Dette betyr at flere enn et fakturadokument ble sendt i samme fil. Merk:Note: Du kan sende flere filer i samme mail, men ikke flere fakturaer i samme fil)

 

Bildekvalitet ikke god nok

CRITICAL ERROR!

The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf
Error details: The image quality of the file is not good enough for interpretation. (Processed 17-01-2012 06:12:03)

Please contact Ibistic Support if you have any questions.

[Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6]

(Dette betyr at bildekvaliteten på dokumentet ikke er bra nok til maskinell OCR datafangst)

 

Sider som mangler av dokumentet i filen

CRITICAL ERROR!

The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf
Error details: Not all pages of the document are included in the file. (Processed 17-01-2012 06:12:03)

Please contact Ibistic Support if you have any questions.

[Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6]

(Dette betyr at det mangler sider i innsendt dokument. Alle sidene på fakturaen må være med)

 

For generell informasjon hvordan man kan bruke invoicedrop, vennligst se vår artikkel "Hvordan bruke invoicedrop".

 

Kommentarer