Status på kredittransaksjoner til behandling

Følg

Under "Kreditkorttransaksjoner til behandling", dette er hva transaksjonsstatusen betyr:

 

Ny/Tilbakekalt: Kredittransaksjonen er klar for distribuering til den bruker transaksjonen tilhører. Det er kun mulig å kalle tilbake transaksjoner som er til allokering.

Til allokering: Transaksjonen er distribuert til brukeren, og vil være tilgjengelig for brukeren til å opprette utleggsrapport av i "Registrer oppgjør".

Allokert: Brukeren har lagt transaksjonen til en oppgjørskladd. Oppgjøret er ikke sendt ut på arbeidsflyt ennå.

Til behandling: Brukeren har sendt oppgjøret med hele, eller en del av transaksjonen, ut på arbeidsflyt. Oppgjøret er til behandling.

Ferdigbehandlet: Når oppgjøret med transaksjonen har blitt overført til ERP.

Kommentarer