Egenskaper for kostnadstyper - konfigurasjonsmuligheter

Følg

Egenskaper for kostnadstyper - konfigurasjonsmuligheter

 

I vedlagte Excel ark finner du dokumentasjon som viser konfigurasjonsmuligheter for kostnadstyper til uttleggsløsningen Ibistic Travel & Expense (ITE).

Kommentarer