Knytt kostnadstyper opp mot utleggsskjema

Følg

Ibistic har predefinert en del standard "kostnadstyper" som du kan ta utgangspunkt i. Kostnadstyper skal knyttes opp mot en skjematype for at de skal kunne brukes i et utlegg/reiseoppgjør.

 

1) Under Administrasjon velges menyen "Oppgjørs- og kostnadstyper"

 

NORSK_Tilknyt_omkostningstyper_til_rapporttyper_1.PNG

 

1) Gå inn på fanen "Filtrer kostnader på skjema".

2) Velg "skjematype", altså hvilken type utlegg det skal gjelde.

3) Klikk på "Legg til konstnadstype".

4) Velg hvilken kostnadstype du ønsker å knytte opp mot denne skjematypen. I bildet nedenfor, vil det altså bli mulig for brukere å velge "Brændstof" som en kostnad, når de velger å føre et utlegg. Noen kostnader passer bedre under enkelte skjematyper - "Bændstof" passer for eksempel ikke å ha som en kostnadstype under "utlegg" for eksempel.

5) Trykk "legg til"

NORSK_Tilknyt_omkostningstyper_til_rapporttyper_2.PNG

 

Skjematype: En "skjematype" spesifiserer hvilken type utlegg/reise som brukeren skal ha refusjon for. Det kan for eksempel være "reise på regning", "reise på statens satser", "utlegg/refusjon", mm.

Kostnadstype: Spesifikke kostnader som brukeren skal ha refusjon for. Det er mulig å sette opp forhåndsdefinert kontering på de forskjellige kostnadstypene. Hvordan man gjør dette blir gjennomgått i en annen artikkel.

Kommentarer