Adressebok (personlig)

Følg

Dersom du har reise / kjøring til mange gjentatte adresser kan du med fordel opprette disse i din personlige adressebok, så du kan hurtig og enkelt velge de ved opprettelse av kilometeroppgjør.

 

Tilføy en adresse (via hovedmenyen)

Velg "Adressebok" i “Hovedmenyen:

Adressebok_1.PNG

 

Deretter klikker du enten på det blå "+" symbol eller på "+Ny" på menylinjen for å legge til en ny adresse:

Adressebok_1B.PNG

Du vil nå kunne taste inn en ny adresse:

Adressebok_2.PNG

 

1) Her kan du velge om adressen du vil opprette, skal være personlig og kun være synlig for deg, eller om den skal være offentlig og kunne brukes av andre brukere i bedriften.

2) Her kan du velge om adressen er en enkel adresse, ved å velge ”Nordisk”, eller om den skal inneholde mange flere felter og informasjoner, som feks. Område/stat, værelsesnummer, distrikt etc.

3) Her taster du inne selve adressedetaljene.

4) Husk å klikke på ”Lagre" til sist.

Du har nå lagret adressen og du vil dermed raskt kunne legge til adressen når du oppretter et Kilometeroppgjør.

 

Legg til en en adresse i forbindelse med opprettelse av Kilometeroppgjør.

Hvis en ønsket adresse ikke allerede finnes i din adressebok, og du allerede er i gang med at opprette din kjørsel, så kan du også legge til en ny adresse til adresseboken som del av opprettelsen. På den måten unngår du å måtte gå ut i hovedmenyen og gå til din adressebok for å legge til adressen.

Dette gjøres ved å klikke på disse ikoner:

Adressebok_3.PNG

Når du klikker på adressebokikonet blir du sendt til adresseboken, hvor du kan opprette den ønskede adresse.

 

Velg en adresse fra din adressebok

Når du er i gang med å opprette et Kilometeroppgjør, så kan du søke etter og velge en adresse fra adresseboken ved først å klikke her:

Adressebok_3.PNG

 

Du vil deretter bli sendt til din adressebok hvor du kan velge og legge til den ønskede adresse:

Adressebok_5.PNG

1)  Du velger den ønskede adresse ved å markere ikonet til venstre for adressen.

2)  Du legger inn adressen i dit Kilometeroppgjør ved å klikke på ”Bruk”.

 

Søk etter en adresse fra din adressebok

Hvis du ikke umiddelbart kan se den ønskede adresse i adresseboken, kan du søke etter den ved å taste inn et søkeord øverst til høyre i adresseboken i ”Søk”- funksjonen:

 

Adressebok_6.PNG

 

 

 

 

Kommentarer