Overfør utleggsrapport(er) til regnskapssystem

Følg

Når en utleggsrapport er ferdig godkjent i Ibistic, kan den overføres til regnskapssystemet.

1)  I “Hovedmeny" under “Utlegg og reiseoppgjør” velges “Til behandling”


2)  Trykk ”Filtrering”
3)  Velg filteret "Klare til overføring"
4)  Tryk ”Filtrer”
5)  Marker utleggsrapportene, som skal overføres
6)  Trykk "Overfør til regnskapssystem"Når du har trykket på ”Overfør til regnskapssystem”, validerer Ibistic mot regnskapssystemet for å kontrollere, at alle konteringsregler er overholdt. I det neste skjermbildet skal du bekrefte overførselen eller rette eventuelle konteringsfeil

7)  Marker utleggsrapportene, som skal overføres
8) Klikk "Overfør til regnskapssystem" 


Kommentarer