Prisliste Ibistic

Følg

Prisliste for implementering av tilleggsmoduler og fakturerbare tjenester

 

IP lås
Kundetype: Enterprise
Fastpris: 5 000 NOK (implementering
Beskrivelse: Sperrer for innlogginger utenom visse IP adresser. [mer info]

 

Single Sign On - ADFS integrasjon​
Kundetype: Enterprise
Fastpris: 5 000 NOK (implementering) / 2500 NOK (update av utløpte sertifikater)
Beskrivelse: For å hjelpe våre kunder med å forenkle innlogging, tilbyr Ibistic tilgang til systemet via Active Directory Federation Services 2.0 (single sign on)​, også kjent som ADFS.​ [mer info]

 

Auto-overfør faktura (med leverandørfilter)
Beskrivelse: Auto-overføring av faktura etter godkjenning. Kunden kan selv aktivere / deaktivere denne ved behov, og filtrere på hvilke leverandører autooverføring skal gjelde for.
Fastpris: 2 500 NOK (konfigurasjon)

 

​​​​Pre-registrering
Kundetype: Enterprise
Fastpris: 10 000 NOK
Beskrivelse: Duplikatkontroll og kontroll av leverandør ved ankomst av faktura, pluss eventuelle extra valideringer. [mer info]

 

Konsernrapporter
Kundetype: Enterprise / Flere siter i en portal
Fastpris: 5 000 NOK
Beskrivelse: Oppsett av konsernrapportsite, hvor man kan trekke ut rapporter som gjelder for alle enhetene i portalen. [mer info]

 

HR-integrasjon
Kundetype: Enterprise
Fastpris: 25 000 NOK 
Implementering: Krever prosjektleder
Beskrivelse: Synkronisering av roller og brukere fra HR-modul til Ibistic.

 

Originalfaktura Datauttrekk
Kundetype: Enterprise eller SMB
Fastpris: 5 000 NOK per uttrekk fra database (4 timer) 
Beskrivelse: For kunder som ønsker kopi av alle inngående XML fakturaer og TIFF bilder , kan vi gjøre et databaseuttrekk innen et forhåndsdefinert datointervall.
Minimumskrav:

  • Kunden må angi en FTP bruker og folder på FTP for å laste opp filene
  • Konfigurasjon kan utføre uttrekket via en app som henter ut filene

Implementering: Support / Konfigurasjon

 

 

Andre moduler & services

Orientering: NOK 2 500 NOK [mer info]

Etiketter: 2 500 NOK [mer info]

Predefinert arbeidsflyt: 5 000 NOK

Kontoplansfilter: 3 750 NOK [mer info]

Skreddersydde Passordregler: 2 500 NOK [mer info]

Administrering av omdirigering: 2 500 NOK [mer info]

Ekstra fritekstfelt på konteringslinje: 8 750 NOK (konfiguration)

Onsite Opplæring: 5 000 NOK (forberedelser / 3 timer onsite, + eventuell oppfølging / reisekostnader)

Konsulentanalyse av oppsett: 7 500 NOK (effektiviseringsanalyse)

Reset Konteringslinje: Gratis

Massekontering: Gratis [mer info]

Overfør på fakturadetaljnivå: Gratis

Slett på fakturadetaljnivå: Gratis 

Fortroligheds-modul: 10.000 DKK / 12.500 NOK 

 

Kommentarer