Liste over konsernrapporter

Følg

Oversikt over tilgjengelige konsernrapporter som kan implementeres (rapporter for flere regnskapsenheter samtidig)

 

Faktura

- Overførte fakturaer

- Fakturaer til behandling

- Fakturaoperasjoner - logg

- Fakturahodeendringer

- Avstemte fakturaer

- Videresendte dokumenter - fakturabilag

- Nye fakturabilag

 

 

Utlegg og reiseoppgjør

- Utlegg/reiseoppgjør til behandling

- Oppgjørsbehandlingstid

 

Administrasjon

- Omdirigeringsregler: Oversikt

- Duplikatleverandører i kontoplan

- Aktive fraværsassistenter

- Filtre på kontorer og brukere

- Endring av beløpsgrenser

- Omdirigeringsregler: Brukere

- Beløpsgrenser

- Historiske fraværsassistenter

- Flyttede eller deaktiverte kontorer og brukere

 

Gi beskjed til Ibistic support om dere ønsker implementert konsernrapporter. Implementering er fakturerbart arbeid.

Kommentarer