Hvordan kjøre Ibistic Integration Framework manuelt

Følg

Merk: Denne artikkel er rettet mot IT-profesjonelle eller server administratorer som har tilgang til integrasjonsserver som hoster Ibistic Integration Framework for din organisasjon.

Ibistic stamdata og fakturaintegrasjon kjører automatisk per fastsatte tidspunkter, definert av Task Scheduler på integrasjonsserveren. I tilfeller hvor du ønsker å kjøre denne task umiddelbart, og ikke vente til neste klokkeslett på tidsplanen, eller hvis du ønsker å kjøre integrasjonen for å feilsøke, beskriver denne artikkel hvordan man gjør dette.

For å manuelt tvinge integrasjonen til å kjøre, kan du åpne Task Scheduler på server:

 task-schedulerer.png

I Task Scheduler, kan du lokalisere oppgaven for masterdata (chart), faktura eller utlegg (hvis du bruker det), og så kjøre de relevante tasks manuelt.

tasks.png

 

Kjøre masterdata / chart task manuelt

For å laste opp siste oppdaterte stamdata fra integrasjonsserver til Ibistic, kan du simpelthen høyreklikke på Ibistic Chart oppgaven, og velge "Run":

Chart-run.png

 

Kjøre fakturaimport task manuelt

På tilsvarende vis kan du også tvinge import til integrasjonsserver for de siste overførte fakturafiler i Ibistic, ved å høyreklikke på Ibistic Invoice Import task, og velge "Run":

Invoice-run.png

 

Kjøre Ibistics integrasjon manuelt i et kommandovindu

Alternativt, kan du også kjøre integrasjonen manuelt utenom Task Scheduler, ved å åpne et kommandovindu på integrasjonsserveren. I dette scenario, må du først sikre at du er logget inn med samme windows service bruker som brukes for å kjøre integrasjonen via Task Schedule. Du kan verifisere at du er logget inn med riktig bruker, ved å åpne et kommandovindu (CMD), og skrive inn "whoami". Her er et eksempelskjermbilde med kommando og resultat:

whoami.png

Å være logget inn med samme bruker som integrasjonen kjører med er viktig, fordi sertifikatet var installert på den aktuelle brukeren når integrasjonen ble satt opp, og dette sertifikatet er nødventig for at integrasjonsklienten skal kunne kommunisere med Ibistic.

cmd.png

Fra kommandolinje kan du kjøre filen Ibistic.Integration.Host.exe med "parameters.xml" ekstensjon for masterdata/chart eller parameters_invoiceimport.xml for fakturaimport. Filsti avhenger av hvor du har Ibistic Integration Framework installert, men bør se noenlunde ut som beskrevet under.

 

Kjøre Masterdata / Chart fra kommandolinje

Her er et eksempel på kommando for chart / masterdata "C:\Ibistic Integration Framework>Ibistic.Integration.Host.exe parameters.xml"

chart-cmd.png

(tilpass filsti basert på hvor ibistic integration framework er installert)

 

Kjøre fakturaimport fra kommandolinje

Her er en eksempelkommando for fakturaimport "C:\Ibistic Integration Framework>Ibistic.Integration.Host.exe parameters_invoiceimport.xml"

invoice-cmd.png

(tilpass filsti basert på hvor ibistic integration framework er installert)

 

Execution log (ekseveringslog)

Du kan observere sluttresultatet av at du kjørte integrasjonen ved å inspisere filen excutionlog.txt i folderen for Ibistic Integration Framework. Hvis integrasjonen kjørte uten feil, bør det se ut noenlunde som dette:

executionlog.PNG

Når du kjører fakturaintegrasjonen manuelt, skal du også kunne se oppdaterte filer i folder for fakturaimport og backup folder, og hvis du kjørte chart / stamdataintegrasjonen, skal du kunne se at kontoplanen i Ibistic bli oppdatert med de nye konti kort tid etterpå.

 

Feilbeskjeder i execution log

Hvis det oppsto en feil ved kjøring av integrasjonen, blir dette beskrevet i execution log, med navn / filsti på logfil:

error.PNG

Den korresponderende log fil finnes i log folder:

log.PNG

Feilen beskrives i den relevante filen, og forklarer nøyaktig hva som gikk galt. Feilbeskjeden kan gi et hint til hvordan man løser problemet. Hvis du er usikker på hva feilbeskjeden betyr, vennligst videresend detaljer fra log i sin helhet, og detaljene / omstendighetene til Ibistic Support (support@ibistic.com).

 

Relaterte artikler:
Feilsøking av integrasjonsproblemer
Retningslinjer for migrering av server (Ibistic Integration Framework)

 

Kommentarer