Støttede operativsystemer for servere med Ibistics Integrasjon

Følg

Ibistics Integrasjoner er basert på Microsoft Windows .NET ​Framework. Våre integrasjoner er kun støttet på Windows Server versjoner. For eksempel er ikke desktop versjon av windows operativsystemer støttet av Ibistic. Ibistic støtter versjoner av Windows Server som er under mainstream støtte av Microsoft, i tillegg til utvalgte versjoner som er under utvidet støtte. 

Utover dette, så må operativsystemene være oppdaterte med de siste anbefalte oppdateringer fra Microsoft, i tillegg til siste versjon av .NET Framework tilgjengelig for den aktuelle Windows versjon, enten gjennom Windows Update eller som separat nedlasting. Vi støtter offisielt også kun Windows Server med desktop opplevelse, for eksempel er ikke Nano eller Core supporterte versjoner

Som eksempler på støttede eller ikke støttede operativsystemer, se tabellen under, hentet fra offisiell dokumentasjon fra Microsoft 31 mai 2019:

Operating system and version End of mainstream support End of extended support Supported by Ibistic End of Ibistic support
Windows Server Standard 2019 ​2024-01-09 2029-01-09 Yes 2024-01-09
Windows Server Standard 2016​ 2022-01-11 2027-01-12 Yes 2022-01-11
​Windows Server 2012 R2 Standard 2018-10-09 2023-10-10 Yes ​2020-10-10​
Windows Server 2012 Standard 2018-10-09 ​2023-10-10 No  
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 2015-01-13 2020-14-01 No  
Windows Server 2008 Service Pack 2 2015-01-13 ​2020-01-14 No  
Windows Server 2003 Service Pack 2 ​2010-07-13 2015-07-14 No  

 

* Ibistic kan revidere and forlenge sluttstøttedato, basert på gjeldende teknologilandskap og installasjonsbase.

Merk at dette er ikke en komplett liste, og Microsofts datoer for support kan endre seg. For en komplett liste, se: https://support.microsoft.com/en-us/hub/4095338/microsoft-lifecycle-policy​

Når Ibistic ikke støtter operativsystemet integrasjonen er installert på, kan vi ikke garantere at oppdateringer eller feilrettinger blir levert til integrasjonen. Utover dette, kan endringer på server relatert til feks kommunikasjonssikkerhet (TLS), føre til at ikke støttede systemer feiler i å kommunisere med våre services. Mens Ibistic ikke aktivt hindrer eksekvering av vår integrasjoner utover sluttdato for mainstream support dato, forventer vi at våre kunder holder sine platformer sikre og oppdaterte. Hvis Ibistic oppdager usikre systemer som kjører våre integrasjoner, reserverer vi rettigheten til å blokkere integrasjonsadgangen til våre systemer, til systemene er sikret.

 

Kommentarer