Feilsøking av integrasjonsproblemer

Følg

Hvordan unngå nedetid i integrasjonsservicen

 1. Serverklokken må holdes synkronisert. Hvis klokken er mer enn 5 minutter ute av sync, vil integrasjonen ikke kjøre.
 2. Vennligst ikke endre folderpaths uten å gi beskjed til Ibistic Support i forveien. Når du endrer folder, må Ibistic oppdatere interne settings.
 3. Ikke fjern brukeren som kjører integrasjonen.
 4. Vennligst ikke migrér Ibistic IntFX til en ny server uten å gi beskjed til Ibistic Support i forveien. For server migrering, les denne guide.
 5. Ikke endre les / skrive rettigheter for foldere til brukeren som kjører integrasjonen.
 6. Ikke endre eller flytt integrasjonsserttifikatet.
 7. Ikke slett filer i integrasjonsfolderen.
 8. Ikke la serveren gå tom for tilstrekkelige ressurser (for eksempel RAM/CPU/Diskplass), som kreves for å kjøre Ibistic integration Framework (IntFX).
 9. Unngå å gjøre endringer i struktur på eksportert masterdatafil, som ikke er i tråd med avtalte standarder. Typiske situasjon er for eksempel å slutte å eksportere obligatorisk data, som leverandører eller GL accounts, eller å sende ugyldige CSV filer (linjer med uavsluttede anførselstegn, eller ekstra semikolon).
 10. Vennligst ikke oppgrader til ny versjon av økonomisystemet før dere har sjekket om det er endringer i formatstrukturen på masterdata eksport eller faktura import. Sjekk med Ibistic Support om det nye format er supportert før oppgraderingen dersom det er tvil.

 

Merk: Ovenstående scenarioer vil antagelig føre til at integrasjonen slutter å kjøre. Endringer oppsettet initiert fra deres side, som krever at Ibistic assisterer eller at integrasjonsspesialist må inn på server via fjerntilkobling er fakturerbar tid. Vennligst kontakt Ibistic Support eller Ibistic Integration i forveien dersom det er noen tvil, før dere gjør endringer på integrasjonsserver som kan påvirke integrasjonsklienten.

 

Hvis det allerede er problemer med integrasjonen

 • Hvis det er problemer med integrasjonen, anbefaler vi å sjekke execution log og error log. Vennligst videreformidle dette til Ibistic Support med kopi av loggene) når det opprettes ticket, for hurtigere feilsøk og løsning.
 • Hvis det er nødvendig med assistanse fra Ibistic, vennligst ha en serveradministrator tilgjengelig (support trenger kontakt informasjon, telefon og epostadresse) med teamviewer sesjon (vi trenger ID og passord for å koble til). Teamviewer vinduet bør ikke minimeres mens fjernkoblingen er oppe, ellers blir skjermbildet svart for integrasjonsteknikeren.
 • Hvis det er noe tvil ellers spørsmål, vennligst kontakt Ibistic Support

Kommentarer