Til Orientering

Følg

Faktura til orientering

Via fakturavisningen kan du velge å sende en faktura til orientering ved hjelp av Orienterings-funksjonen. Fakturaer som sendes til orientering er ikke en del av godkjennelsesprosessen; kun en orientering som mottakeren skal bekrefte - så du kan være sikker på at mottakeren har sett fakturaen.

Fakturaer som sendes til ”Orientering” blir logget i Ibistic, men brugeren har kun ”se ”-rettigheter i forhold til fakturaen som blir mottatt ”til orientering", ikke annet.

 

Send en faktura til orientering:

I fakturavisningen klikker du på fanebladet "Orientering":

 NORSK_Til_orientering_1.PNG

 

Etterpå klikker du på knappen ”Send til orientering”, velger en bruker og klikker på knappen ”Send”:

NORSK_Til_orientering_2.PNG

 

 

Fakturaen som er blitt sendt til "Orientering" hos en bruker vil bli "liggende" hos brukeren, til den er blitt "bekreftet" - eller til avsenderen tilbakekaller den. Mottageren kan ikke selv tilbakekalle fakturaen, men kun bekrefte fakturaen. Brukeren kan se hvor mange fakturaer som ligger til "Orientering" - enten i hovedmenyen under menyen ”Faktura(er) til orientering” eller under arkfanenfanen ”Orientering” på fakturaer til behandling.

 

Slik bekreftes en faktura til "Orientering".

I hovedmenyen klikker du på knappen "Faktura(er) til orientering":

 NORSK_Til_orientering_3.PNG

 

 

Deretter velger du den faktura som du ønsker å bekrefte at du har sett:

NORSK_Til_orientering_4.PNG

 

 

Den valgte faktura blir åpnet og du kan nå se alle detaljer på fakturaen – og du kan nå også trykke på "Arkivér" for å bekrefte at fakturaen er blir sett:

 NORSK_Til_orientering_5.PNG

 

Deretter vil fakturaen forsvinne fra oversikten, men du kan nå se på Orienterings-fanebladet på selve fakturaen, at brukeren har sett fakturaen og når vedkommende har sett den:

 NORSK_Til_orientering_6.PNG

 

Tilbakekalling av en faktura som er til orientering

I fakturavisningen velger du fanebladet "Orientering". Deretter markerer du den bruker som har fakturaen til orientering, og til slutt klikker du på knappen "tilbakekall":

 NORSK_Til_orientering_7.PNG

 Så vil fakturaen straks bli tilbakekalt fra den person som fakturaen var til orientering ved.

 

OBS!: Vær oppmerksom på at denne ”Til orientering”- funksjon ikke følger med som standard i Ibistic, men er en tilpasning som kan bestilles hvis dere ønsker det (2500 NOK). Kontakt Ibistic support hvis dere ønsker ”Orientering”-funksjonen implementert i deres Ibistic-løsning.

 

Kommentarer