Kassekladder for e-conomic

Følg

Kassekladd i E-conomic

Overførsel

I menyen ”Automatisk kontering” finner man nå arkfanen “Ved overførsel”:

Cashbook_1_NO.PNG

Her kan man spesifisere hvilken kassekladd man vil bruke til motttak av fakturaer, kreditnotaer og eventuelle utleggsrapporter.

Man kan benytte den samme Kassekladd for alle dokumenttyper, eller man kan velge å spesifisere forskjellige kassekladder for hver dokumenttype. Hvis det ikke er spesifisert noe så brukes et standardoppsett definert av Ibistic. Denne innstilllingen føyes til dokumenter i det øyeblikk de overføres. 

 

Kontoplan

Alle kontoplaner har nå en ekstra dimensjon som heter "Cashbook" (uansett språkprofil). Denne dimensjonen indeholder alle de tilgjengelige E-conomic kassekladdene for din avtale (disse blir innhentet av Ibistic via API)

Cashbook_2_NO.PNG 

Velg Kassekladd

Man velger kassekladden til de ønskede dokumenttyper på samme måte for både Fakturadelen og Utleggsdelen av Ibistic. Det gjøres slik:

  1. Klikk på ”Tilføj”.
  2. Velg ”Dokumenttype.”

Cashbook_3_NO.png

  1. Velg så den Kassekladden (Cashbook) du ønsker det gjeldende dokumenttype skal overføres til.
  2. Klik på ”Lagre”.

Cashbook_4_NO.PNG

Når disse endringer er lagret, så vil de valgte dokumenttyper i fremtiden ende i de korrekte Kassekladder i E-conomic.

Kommentarer