Automatisk Leverandørmatching

Følg

Automatisk Leverandørmatching i Ibistic

Når en faktura ankommer Ibistic, vil systemet automatisk prøve å sette leverandørkonto basert på data hentet fra fakturaen. Dette kalles automatisk leverandørmatching. Den primære nøkkel for å identifisere leverandør er momsregistreringsnummer eller organisation nr.

I dette eksempel, har vi leverandøren 3044 - Konbanwa Sushiservice med organisasjonsnummer 111222333:

Leverandøren blir så automatisk identifisert og satt på fakturahodet når fakturaen ankommer Ibistic, forutsatt at organisasjonsnummeret på faktura matcher med det står i leverandørregisteret:

 

Validering på bankkonto

Når bankkonto på faktura ikke matcher med det som står i leverandørregister, blir feltet markert med rød bakgrunnsfarge. Dette feltet markeres også med rødt når moduluskontroll feiler. Flytt musepeker over feltet for å se hva som feiler:

Man kan endre på verdien slik at den passer med leverandørregisteret og klikke "Lagre", så vil feltet bli hvitt. Husk at rødmarkeringen kun er der for å gjøre oppmerksom på et potensielt problem. Det vil for eksempel ikke hindre at bilaget godkjennes eller blokkere for overføring til regnskapssystem.

 

 

Vær oppmerksom på:

  • Leverandørregister blir oppdatert via stamdataintegrasjonen til deres økonomisystem. Dersom det er en ny leverandør må den først opprettes i økonomisystemet, før kontoplan i Ibistic blir oppdatert via integrasjonen på schedulert tidspunkt.
  • Leverandørmatching har ikke tilbakevirkende kraft, det er kun ved fakturaens ankomst det automatches på leverandør. Dersom det ikke blir matchet automatisk ved ankomst, må leverandøren settes manuelt.
  • Dersom organisasjonsnummer deles av flere leverandører med samme organisasjonsnummer, benyttes bankkonto for å skille mellom disse.
  • For at leverandørmatching skal fungere, må organisasjonsnummer som er plukket opp være i eksakt samsvar med det som står i leverandørregister. Blanke mellomrom eller ekstra tegn vil feks forhindre automatch.
  • Rapporten "Duplikatleverandører i kontoplan" viser dersom det er duplikatverdier i leverandørregisteret som forhindrer leverandørmatch.

 

 

Kommentarer