Administrering av omdirigering

Følg

Administrering av omdirigering

 

Vi kan nå for enterprise-løsninger sette opp avansert administrasjon av omdirigeringsworkflow for fakturaer og utlegg. Denne nye funksjonaliteten tillater administrator å opprette og styre omdirigeringsmuligheter i Kontor og Brukere. Disse omdirigeringsregler overstyrer den normale normale workflow som følger kontor og brukere hierarkiet.

Så snart administrasjon for omdirigering er aktivert på deres site, så kan du finne omdirigeringsadministrasjon under Administrasjon -> Routing Administration:

 

Omdirigeringsadministrasjon gir avanserte muligheter til å sette opp omdirigering på:

A. Kontering på konteringsdimensjoner i fakturahodet, utløst av dokumentopprettelse (feks faktura ankommer eller er manuelt opprettet).

B. Konterte dimensjoner på linjen, omdirigert fra varemottaker til godkjenner, utløst når man klikker på bekreft varemottak

C. Konterte dimensjoner på linjen, omdirigert fra godkjenner til godkjenner, utløst når man klikker godkjenn.

 

I dette eksempelet, setter vi opp alternativ B, omdirigering på Avdeling, fra varemottaker til godkjenner:

Stegene vist i bildet over er:

  1. "Enable local routing setup" for å aktivere at omdirigeringen skal vises som valgbar funksjon i grensesnittet til kontor og brukere.
  2. Velg "Ny" for å opprette den nye omdirigeringsmuligheten.
  3. Velg navn på omdirigeringsfunksjonen, og hvilken dimensjon du ønsker å omdirigere på.
  4. Klikk "Lagre" for å bekrefte.
  5. Omdirigeringsmulighetene vil vises i listen, og du kan styre hvilke omdirigeringer som skal ha høyest prioritet ved å bruke "Flytt opp" og "Flytt ned" pilene.

 

Straks regelen er opprettet, kan du sette verdier som det skal omdirigeres på i seksjonen "Omdirigering" i kontor og brukere:

Omdirigering settes på den bruker som det skal omdirigeres til. I dette eksempelet, vil dokument som er kontert på avdeling "1200 - Aust-Agder" automatisk gå til godkjennelse til brukeren "Gunnar Godkjenner" etter bekreftet varemottak.    

 

Man kan også endre prioriteringsrekkefølge for omdirigering, hva systemet skal omdirigere på dersom det er to regler som er gjeldende samtidig. Det gjøres under omdirigeringsadministrasjonen ved å klikke på "Flyt op" og "Flyt ned". Den dimensjon som ligger øverst har høyest prioritet:

I dette tilfellet har kontering på Prosjekt høyere prioritet for omdirigering enn Avdeling, og kan endres som vist i bildet over.

 

For mer informasjon om omdirigering, vennligst se denne artikkelen: Omdirigering

Kontakt Ibistic Support dersom dere er interessert i å aktivere modul for omdirigeringsadministrasjon i din regnskapsenhet (fakturerbar oppgave å konfigurerere).

Kommentarer