Eksternt Oppslag fra ERP-system til IIS

Følg

Kunder kan generere direkte linker til spesifikke bilag i Ibistic Invoice System (IIS). Disse linkene vil ta brukeren til IIS login, og deretter direkte til det forespurte bilag i arkivet. Det er også mulig å gjøre oppslag ved å inkludere brukernavn og passord, for å omgå innloggingen. Denne type funksjonalitet er vanligvis bakt inn i ERP systemet, slik at regnskapsbrukeren lett kan gå fra bilaget i regnskapet til bilaget i IIS.

For å generere slike oppslag, trenger du to ID:

1. Accountingreference: bilagsnummer - et sekventielt nummer lagt til dokumentet ved overføring fra Ibistic til ERP systemet.
2. Accountingunitid: ID som tilhører firmaet / regnskapsenheten. Dette er en intern Ibistic Id (GUID) som vil bli gitt til kunden ved forespørsel. (Dette parameteret kan utelates dersom brukeren bare har adgang til en site, for eksempel ingen portal)

Et eksempel på URL / link for eksternt oppslag er som følger:

https://services.ibistic.net/redirector/invoice/invoiceLookup.request?accountingUnitId=8a277cee-dc6e-4935-8cb1-abb621f98cdc&accountingreference=135468

For å generere denne type linker, må man legge inn de to nevnte ID i URL. Linken over bør fungere korrekt, så fremt 1. korrekt accounting unit ID er bakt inn i linken 2. bilagsnummer eksisterer og 3. brukeren som utfører oppslaget er logget inn ved klikking på linken. Brukeren må ha innstillingen "Eksternt oppslag" aktivert i innstillinger, i Kontor og brukere:

 

Dype Lenker

For dokumentasjon hvordan man gjør oppslag via dype lenker, vennligst se denne artikkel:

https://support.ibistic.com/hc/no/articles/201699667

 

Oppslag med brukernavn og passord

Det er også mulig å bake inn brukernavn og passord til oppslags URL, slik at man unngår å måtte fylle ut brukernavn og passord. Dette bør være en generisk bruker, som bare brukes for oppslag. Vennligst kontakt Ibistic support dersom dere ønsker at vi skal generere en slik bruker.

For å sende innlogging via URL, må det foretas en HTTP-POST operasjon. Det betyr i praksis at denne informasjonen ikke kan bakes inn i en enkel URL, men det må bygges en appplikasjon eller webside hvor denne post operation utføres. Oppslagsdokumentet må ha følgende kode:

<?xml version=1.0 encoding=utf-8 ?>
<session xmlns = "http://ibistic.net/icp/session/statetransfer/2003/10">
  <authentication>
      <basicAuthentication>
          <login>username</login>
          <password>password</password>
      </basicAuthentication>
  </authentication>
</session>

Vennligst legg merke til at dokumentet må vises eksakt som vist over, og med utf-8 som tegnsett. Teksten username / password må byttes ut med den innlogging du får fra Ibistic Support.

Demo / eksempel scriptfiler er vedlagt denne artikkelen:
• lookup_interactive_public.html - interactive web for å bruke JavaScript til å generere den nødvendige HTTP POST operasjon.
• lookup_public.html - en webside hvor det brukes JavaScript for å oversette HTTP GET til HTTP POST (kan brukes når vertssystemet ikke kan generere POST)

Link til filen med følgende querystring:

http://customer-domain/lookup.html?accountingReference=000000&username=ii@xxxxxx.com&password=yyyyyy

Hvor 000000 er dokumentets bilagsnummer, ii@xxxxxx.com (for eksempel) er brukernavnet til den eksterne oppslagsbruker (vanligvis "Ibistic Integration") i hver regnskapsenhet og yyyyyy er passordet for brukeren som du utfører oppslaget fra. Brukeren må ha setting "Eksternt oppslag" aktivert i innstillinger, i Kontor og brukere.

Forbehold: Oppslagsfunksjonaliteten hvor brukernavn og passord er sendt via scripts er ikke noe som Ibistic generelt anbefaler eller supporterer, men er en valgmulighet vi for tiden tilbyr basert på etterspørsel fra våre kunder. Som et resultat, kan vi ikke garantere oppetid, eller at denne funksjon ikke blir endret på eller fjernet i fremtiden. Oppslag på denne måten gjøres på kundens egen risiko (sikkerhetsmessig). Scriptene må vedlikeholdes og utvikles av kundene selv. Av sikkerhetsmessige grunner, anbefaler Ibistic at kunden bruker HTTP-POST direkte fra ERP systemet, istedet for å sende brukernavn og passord gjennom HTTP-GET til en lokal lookup.html

 

Kommentarer