Gi nytt passord til bruker.

Følg

For å kunne gi en bruker en nytt passord så må du være administrator. Dersom du ikke er det så må du be din administrator om å generere nytt passord for brukeren. Henvis gjerne til denne artikkelen som viser skritt for skritt hvordan dette gjøres.

 

Det passordet som genereres for brukeren vil fungere i alle de selskapene der brukeren har samme identitet, altså alle selskap der brukeren kan logge seg inn med samme brukernavn.

 

Dette kan enkelt gjøres på følgende måte:

Velg først et av selskapene der brukeren har en identitet. Gå deretter inn i menyen ”Administrasjon”.

 

Klikk deg deretter videre inn i menyen ”Kontorer og brukere”.

 

 

Når du er inne i menyen ”Kontorer og brukere” så gjør følgende:

 

  1. Først finner du frem til brukeren i kontorhierarkiet til venstre (her kan du også søke frem brukeren fra arkfanen ”Brukere” dersom hierarkiet inneholder mange nivåer). I dette eksemplet bruker vi navnet Tom Tomsen.

  2. Klikk så på arkfanen ”Detaljer”.
  1. Så klikker du på knappen ”Generer passord”.

 

 

 

Deretter så:

 

  1. Markerer du boksen med ”Brukeren vil motta passordet på e-post tom@tomsen.no”

  2. Bekrefter ved å klikke på neste felt merket med ”generer passord”.

 

 

 

Nå skal brukeren ha mottatt et midlertidig passord på den registrerte mailadresse. Dersom alt er  gjort korrekt så ser det omtrent slik ut:

 

 

 

Dette midlertidige passordet er dog kun et engangspassord. Første gang det benyttes så vil brukeren få beskjed om å skifte dette til en personlig kode som da skal brukes fremover.

 

 

Det er dog noen få selskaper der denne metoden ikke fungerer, og derfor vises det her en annen måte å generere passord på, som vil fungere i alle selskaper:

 

Man må igjen gå inn i menyene ”Administrasjon” og ”Kontorer og brukere”. Deretter så:

 

  1. Finner du først frem til brukeren i kontorhierarkiet til venstre (her kan du også søke frem brukeren fra arkfanen ”Brukere” dersom det er mange nivåer).

  2. Klikk så på arkfanen ”Detaljer”.
  1. På denne arkfanen markerer du boksen ”Skift brukernavn og passord”:

 

 

Straks du har markert denne boksen så vil det dukke opp et felt der du kan se brukerens brukernavn – normalt er dette identisk med brukerens e-postadresse. Du kan forsåvidt endre brukernavn her også hvis det skulle være ønskelig, men vanligvis skiftes her kun passordet.

 

 

 

 

 

Deretter markeres boksen med ”Krev at bruker må endre passord ved neste pålogging”:

 

 

 

 

Skriver så inn et nytt passord på minimum 8 tegn i feltet ”Passord”. Passordet må inneholde minst to tall, minst et tegn som hverken er bokstav eller tall, og i tillegg så må det inneholde en kombinasjon av både store og små bokstaver. Gjenta så dette passordet i feltet ”Gjenta passord”.

 

NB! Husk å trykke ”Lagre” før du logger ut eller forlater siden.

 

 

 

Du har nå endret passordet for brukeren. For at brukeren skal få vite om denne koden så anbefaler vi at den sendes i en separat mail til den e-postadressen som re registrert på brukeren. Husk her på å dobbeltsjekke e-postadressen – selv om brukernavnet har form som en e-postadresse, så er det ikke nødvendig at det er den samme som e-postadressen, selv om i de aller fleste tilfeller så er de identiske.

 

Da man har markert i boksen som krever at brukeren skifter passord første gang den brukes, så vil dette også kun være en engangskode som må skiftes til et personlig passord for fremtidig innlogging.

Kommentarer