Rapporter - Statistikk

Følg

Brukere som har rettigheten Rapportvisning kan generere statistiske rapporter. Gå til Rapporter, velg Statistikk under Kategori og klikk Filtrering:

 

Nedenfor kan du se en beskrivelse av noen av de statistiske rapporter, som finnes i Ibistic.

 

 

Faktura

Fakturastatistikk

Rapporten viser i første rekke antall fakturaer som er kommet inn i systemet (fra skanneleverandør, for eksempel elektronisk faktura eller manuelt opprettet), antall fakturaer som er slettet, videresendt og andre overføringer som manuell håndtering, varekjøp o.l.Videre viser rapporten antall fakturaer som er overført i den angitte perioden. Tabellen nederst viser hvor lang tid det har tatt å overføre fakturaene i systemet. Tidsforbruk fra ankomst til første handling er tiden det tar fra fakturaen ankommer systemet til første handling er utført, f.eks. at regnskap sender fakturaen ut til en i organisasjonen. Tidsforbruk fra første til siste handling er tiden det har tatt fra fakturaen ble sendt ut fra regnskap til den er ferdig behandlet. Tidsforbruk fra siste handling til overføring er tiden det har tatt fra fakturaen er ferdig behandlet til den er overført til regnskapssystemet. Tidsforbruk fra ankomst til overføring er den totale tiden fakturaen har brukt på å komme gjennom systemet.

 

Fakturabehandlingstid

Rapporten gir en oversikt over behandlingstid for hver enkelt bruker og viser antall fakturaelementoperasjoner, samt minimum, maksimum og gjennomsnittlig behandlingstid på disse operasjonene. Med fakturaelementoperasjoner menes handlinger som loggføres i fakturahistorikken, for eksempel attestering, godkjenning, avvisninger osv. Ved splitting av fakturaelementer vil selve splitteoperasjonen ikke telle som en handling, men tidsforbruket til de nye fakturaelementene vil aggregeres fra det opprinnelige fakturaelementet.I tillegg angis standardavvik for å indikere hvordan behandlingstiden fordeler seg mellom snitt, maksimum og minimum. Du finner mer informasjon om standardavvik på http://en.wikipedia.org/wiki/Stdev.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer