Rapporter - Nåværende status

Følg

Brukere som har rettigheten Rapportvisning kan generere rapporter med nåværende status. Gå til Rapporter, velg Nåværende status under Kategori og klikk Filtrering:

 

Nedenfor kan du se en beskrivelse av noen av de statistiske rapporter som finnes i Ibistic.

 

 

Faktura

Fakturaer til behandling

Rapporten gir oversikt over alle fakturaer som er til behandling, og viser hvor i organisasjonen de forskjellige fakturaelementene befinner seg. Du kan begrense rapporten til bare å vise fakturaer som har forfalt eller har færre enn et bestemt antall dager til forfall.

 


Fakturaer til behandling CSV

Denne rapporten tilbyr grunnlagsdata tilknyttet fakturaene som er til behandling. Dataene presenteres flatt i en tabell og skal importeres i Excel for pivotering, filtrering og sortering etter ønskede kriterier. Du kan for eksempel sortere etter forfallsdato, tid siden siste handling og gruppere etter leverandør, kontering osv.Rapporten viser opptil 5 konteringsdimensjoner. Følgende data er inkludert: Faktura-ID, Fakturalinje-ID, Fakturanummer, Fakturalinjebeløp, Valuta, FakturalinjebeløpLokalValuta, LokalValuta, Fakturadato, Forfallsdato, Behandler, Behandlerkontor, Fakturatype, Leverandørnummer, Leverandørnavn, Fakturalinjebeskrivelse, Fakturatypeverdi, FakturalinjeSisteHandling, FakturalinjeSisteHandlingDato, SisteHandlingUtførtAvBehandler, SisteHandlingUtførtAvBehandlerkontor, Periode, Kontoverdi, Kontonavn, + opptil 5 dimensjoner med navn og verdi.

Opprette en pivottabell i MS Excel: Hvis du vil opprette en pivottabell i MS Excel, må du først kjøre rapporten og lagre den lokalt på datamaskinen. Deretter importerer du den til Excel ved å åpne filen i Excel, eller ved å velge Importer eksterne data på Data-menyen fra et Excel-ark.Merk deretter alle cellene som ble importert, og velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport... fra Data-menyen. Følg instruksjonene og opprett pivottabellen i et nytt ark. Nå kan du dra felt fra feltboksen og til pivottabellen, og den vil sorteres og gruppers mens du jobber. Du kan eventuelt laste ned en som automatisk importerer den nedlastede rapporten og viser en standard pivotering som ligner den som vises i rapporten Fakturaer til behandling. Hvis du vil lære mer om pivotering i MS Excel, kan du gå til http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/excel_pivot_tables_collins.mspx.

 

Utlegg

Utlegg/reiseoppgjør til behandling

Viser en oversikt over utlegg som ligger til behandling. Oversikten viser bl.a. rapporttype, medarbeider, utleggsnummer, opprettelsesdato for dokumentet, totalbeløp samt status for dokumentet.

 

 

Administrasjon

Aktive fraværsassistenter

Viser en liste over brukere som i øyeblikket har oppsatt fraværsassistenter på seg selv, hvem disse er og når de ble aktivert.


Beløpsgrenser

 

Brukerdetaljer

Alfabetisk liste over alle brukere som blant annet angir HR-nøkkel, brukernavn, epost og brukerens eventuelle identiteter i andre selskap (eller andre kontorer  i samme selskap).

 

Brukerinnstillinger

Viser en tabell over hvilke brukere som har de forskjellige rettigheter.

 

Duplikatleverandører i kontoplan

Gir en oversikt over leverandører som er registrert mer enn én gang i kontoplanen som importeres fra regnskapssystemet. Leverandøren får to oppføringer dersom det er registrert leverandører med like organisasjonsnumre eller like bankkontonumre. Denne bør tas ut med jevne mellomrom for gjennomgang og oppfølging fordi det vil bidra til en mer effektiv behandling av fakturaene, og du forhindrer manglende leverandørsamsvar som følge av at det er flere leverandører med samme organisasjons- eller bankkontonummer. Merk at dersom flere selskap mangler organisasjonsnummer i kontoplanen så vil de bli regnet som duplikater.

 

 

Filtre på kontorer og brukere

Viser hvilke filtre som er satt på brukere og kontorer.

 

Kontorer og brukere

Denne rapporten gir en oversikt over samtlige brukere og kontorer som er registrert i systemet. I tillegg vises brukernes funksjoner og registrert e-postadresse. Beløpsgrenser vises på både kontorer og personer. Dersom det er opprettet beløpsgrenser tilknyttet spesifikk kontering for et kontor eller en bruker, eller det er opprettet beløpsgrenser med fremmed valuta, indikeres dette med et utropstegn.

 

Offices and Users - HR Key

Denne tabellen viser en liste over alle brukere, hvilket kontor de befinner seg i samt brukernes HR nøkkler.

 

Omdirigeringsregler: Brukere

Viser en liste over brukere som har satt opp omdirigeringsregler, type omdirigering, dimensjonen samt dimensjonsverdiintervallet.

 

 

Omdirigeringsregler: Oversikt

Viser en liste over de forskjellige typer omdirigeringer som er satt opp, med dimensjonen og dimensjonsverdiintervall, samt hvilke brukere som er satt opp med denne type omdirigering.

 

 

 

Kommentarer