Rapporter - Logger

Følg

Brukere som har rettigheten Rapportvisning kan generere logger/rapporter. Gå til Rapporter, velg Logg under Kategori og klikk Filtrering:

 

Nedenfor kan du se en beskrivelse av noen av de logg rapporter, som finnes i Ibistic.

 

Faktura

Avstemte fakturaer

Viser fakturaer som er avstemt i forhold til innkjøpsordre (gjelder kun for selskaper som bruker matching mot innkjøpsordre). 

 

Bokføringsrapport

Rapporten viser alle fakturaer overført til regnskapssystemet i den angitte perioden eller innenfor den angitte bilagsnummerserien. 

 

Fakturahodeendringer

 

Fakturaoperasjoner

Rapporten viser antall fakturaoperasjoner utført i den angitte perioden fordelt på kontor og bruker. Kolonnene med grå bakgrunn er regnskapsfunksjoner og vises helt til høyre.

 

Fakturahandlinger - logg

Rapporten viser en oversikt over alle fakturahandlinger utført i det angitte perioden. Følgende er en forklaring over de forskjellige handlingene for løsninger henholdsvis med og uten forhåndsregistrering:

For løsninger med forhåndsregistrering:

Et dokument får status "Til forhåndsregistrering" i det øyeblikk det importeres eller opprettes i Ibistic. Kolonnen "Utført av" angir hvilken bruker som har sendt dokumentet til forhåndsregistrering

Fakturaoperasjoner - logg

 

 

Innk. faktura pr. leverandør og kanal

 

 

Invoicedrop: Mottatte fakturaer

 

Nye fakturabilag

Denne rapporten viser alle fakturaer som er opprettet i systemet i den angitte perioden. Her vises både fakturaer som er ankommet fra skanneleverandøren, samt fakturaer som er opprettet manuelt eller mottatt som videresendt fra et annet regnskap i samme konsern. Du kan klikke på ankomstdatoen i kolonnen til venstre for å søke etter den aktuelle fakturaen i fakturaarkivet online. Denne funksjonen virker også fra rapporten hvis den er eksportert til MS Excel, men da må du logge deg på med rollen Fakturaoppslag (eksternt).

 

Overførte fakturaer

Denne rapporten viser alle fakturaer som er overført til regnskapssystemet i den angitte perioden. DEn angir da bl.a. dato for mottakelse og for når den ble overført til regnskapssystem.

 

Videresendte dokumenter - fakturabilag

Denne rapporten viser en liste over bilag som har blitt videresendt til eller fra en annen regnskapsenhet. Den viser bl.a. hvilken regnskapsenhet bilaget er sendt til til og fra, i tillegg til hvilken bruker som utført videresendingen.

 

Utlegg

Bokføringsrapport - Utlegg/reiseoppgjør

Denne rapporten viser en liste over alle utlegg og reiseoppgjør som har blitt overført til regnskapssystemet i et spesifikt intervall, eller innenfor angitt bilagfsnummerserie. Den viser bilagsnummer, utleggsnummer, bruker, rapporttype, beskrivelse, totalbeløp, valuta, dato for overføring, beløp på hver utleggslinje og bilagstekst.

Nye kredittkorttransaksjoner

Denne rapporten viser en liste over alle kredittkorttransaksjoner som ble opprettet i en spesifikk periode. Den inneholder dato for oppretting, transaksjonsdato, utstederkode og -navn, kortinnehaver, medarbeidernummer samt ansvar.

Overførte utlegg/reiseoppgjør

Denne rapporten viser en liste over alle utlegg og reiseoppgjør som er overført til regnskapssystemet i en spesifikk periode. Den viser bilagsnummer, rapporttypen, medarbeider, utleggsnummer, dato for opprettelse, hvilken bruker som har overført bilaget samt behandlingstid.

 

Administrasjon

Flyttede eller deaktiverte kontorer og brukere

Denne rapporten viser en liste over bruekre so har blitt opprettet, deaktivert eller flyttet til et annet kontor i den spesifikke perioden. Den viser når oppdateringen er skjedd, hvem som har utført den samt hvilket kontor brukeren eventuelt er flyttet til.

 

Historiske fraværsassistenter

Rapporten viser en liste over endringer av fraværsassistenter. Den viser når disse er aktivert og/eller deaktivert, hvem som har utført handlingen og når dette har blitt utført.

 

Endring av beløpsgrenser

Rapporten viser en liste over endringer i beløpsgrenser for enheter i Ibistic Invoice System. Den viser hvem som har utført endringen og når denne har blitt utført.

 

Endring av brukerinnstillinger

Denne rapporten viser en liste over endringer i brukersinnstillinger som har blitt gjort i den spesifiserte periode.

 

Endring av brukernavn

Rapporten viser en liste over endringer av brukernavn i løsningen. Den viser hvem som har utført endringen og når dette har blitt utført.

 

 

 

 

 

 

Kommentarer