Omdirigering

Følg

Man kan oppsette omdirigering av dokumenter basert på beløp, dokumenttype, leverandør og referanse. For å kunne tilføye omdirigering til en bruker, skal man ha rettigheten "Administrering av kontorer og brukere" under "Innstillinger" i "Kontorer og brukere":

 

 Fra hovedmenyen gå til "Administrasjon":

 

Fortsett til "Kontorer og brukere":

 

Klikk på brukeren som du vil oppsette omdirigering for og gå til fanen "Omdirigering":

 

 

Hvis du ønsker å oppsette omdirigering basert på dokumenttype, klikk på "Legg til" under "Nye fakturaer - Bilagstype". Velg bilagstype (faktura eller kreditnota) og hvilket beløpsintervall dokumentet skal ha for at bli omdirigert til den valgte bruker. Klikk på "Legg til" for å opprette omdirigeringen:

 

Hvis du ønsker, at dokumenter fra en bestemt leverandør skal sendes til brukeren, klikk "Legg til" under "Omdirigering av nye fakturaer". Klikk på ikonet med forstørrelsesglasset for at velge en leverandør fra kontoplanen. Du kan også inntaste en leverandør, som ikke ligger i kontoplanen. Velg beløpsintervall og klikk "Legg til":

 

For å oppsette omdirigering basert på referanse, klikk på "Legg til" under "Ref Routing". Innsett referansen, beløpsintervallet og klikk "Legg til" for å lagre:

 

Det er mulig at oppsette omdirigering basert på andre dimensjoner i kontoplanen. Hvis dette ønskes, kontakt vennligst Ibistic support på support@ibistic.com.

 

Kommentarer