Elektroniske fakturaer fra internasjonale leverandører

Følg

Mottakelse av elektroniske fakturaer fra internasjonale leverandører

Internasjonale leverandører kan sende elektroniske fakturaer via PEPPOL infrastrukturen. Documents bør være i Peppol BIS 4a/5a format. Vi kan ved forespørsel aktivere deg i PEPPOL's infrastruktur for å motta Peppol BIS 4a/5a elektroniske fakturaer. Gyldige adresse identifikatorer for å sende elektroniske fakturaer gjennom Pepppol's infrastruktur er basert på VAT / org nummer og GLN. Du kan lese mer om OpenPEPPOL initiativet her:

https://peppol.eu/about-openpeppol/

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=55878068

 

Vennligst kontakt Ibistic Support for mer informasjon om denne service.

Kommentarer