Videresend faktura fra en regnskapsenhet til en annen

Følg

Videresending av faktura fra en regnskapsenhet til en annen

 

Dersom en faktura hører til en annen regnskapsenhet i deres portal, så kan det være nyttig å kunne videresende dokumentet til den enheten.

 

1. Du behøver å ha innstillingen "Videresending av faktura til annet regnskap" krysset av. Du må også være regnskapsbruker med tilgang til "Fakturaer til behandling".

 

 

2. Gå til fakturaer til behandling. Velg fakturaene du ønsker å videresende, og klikk "Videresend" knappen.

 

 

3. Velg regnskapsenheten du skal sende dokumentet til. Bekreft ved å klikke "Videresend".

Kommentarer