Dype lenker

Følg

Introduksjon

Ibistic har lagt til en serie med URL'er som tar deg direkte til et spesifikt sted inne i Ibistic. Eksempel på bruksområder for dette kan være:

  • Legge til bokmerke i nettleseren din
  • Legge lenker til Ibistic fra andre systemer, som for eksempel ERP-systemer
  • Sende lenker over e-post

Alle dype lenker starter med den samme basen, https://services.ibistic.net/views/ . Ytterligere elementer legges til denne URL som ytterligere elementer separert med skråstrek. Merk at lenkene er hierarkiske -- altså må du identifisere siten før du kan gå til administrasjonssiden for siten.

I den påfølgende dokumentasjonen bør du merke at all tekst i klammer ([NOE_TEKST]) skal erstattes med noen form for dynamisk innhold. Den endelige URL som dere kommer til å bruke skal altså ikke inneholde klammeparantes.

Site

Hovedkonsollen for en site.

URL:

https://services.ibistic.net/views/site/[ID_TYPE]/[ID]/

Parametere:

  • [ID_TYPE] - enten "uuid" (den interne Ibistic accounting unit id), "nuid" (national unique ID) eller "key" (hr-nøkkel)
  • [ID] - Identifikatoren for siten

Merk:

UUID kan dere motta fra Ibistic. Ellers kan dere bruke NUID eller KEY. Dere kan tildele disse selv, i hovedkontoret i "kontorer og brukere" i Ibistic, henholdsvis som "enhetsnummer" eller "HR-nøkkel" i arkfanen "detaljer":

 

Fakturaer til behandling

Listen over fakturaer som ligger til behandling i arbeidsflyten.

Avhenger av: Site

URL: https://services.ibistic.net/views/site/[ID_TYPE]/[ID]/invoices/accounting

Fakturaer til varemottak

Listen over fakturaer som ligger til varemottak.

Avhenger av: Site

URL: https://services.ibistic.net/views/site/[ID_TYPE]/[ID]/invoices/acceptance

Fakturaer til godkjenning

Listen over fakturaer som ligger til godkjenning.

Avhenger av: Site

URL: https://services.ibistic.net/views/site/[ID_TYPE]/[ID]/invoices/approval

Fakturaarkiv

Fakturaarkivet

Avhenger av: Site

URL: https://services.ibistic.net/views/site/[ID_TYPE]/[ID]/invoices/archive

Bilag i fakturaarkivet

Et enkelt bilag i fakturaarkivet.

Avhenger av: Fakturaarkiv

URL: https://services.ibistic.net/views/site/[ID_TYPE]/[ID]/invoices/archive/voucher/accountingreference/[REF]

Parametere:

  • [REF] - Bilagsnummeret for fakturaen/kreditnotaen (denne er satt automatisk av Ibistic ved overføring til ERP-systemet)

Eksternt oppslag

Et enkelt bilag som slås opp fra et eksternt system. Ligner fakturaarkiv, men uten navigering til andre fakturaer.

Avhenger av: Site

URL: https://services.ibistic.net/views/site/[ID_TYPE]/[ID]/invoices/audit/voucher/accountingreference/[REF]

Parameters:

  • [REF] - Bilagsnummeret for fakturaen/kreditnotaen (denne er satt automatisk av Ibistic ved overføring til ERP-systemet)

Kontorer og brukere

Grensesnittet for å administrere kontorer og brukere

Avhenger av: Site

URL: https://services.ibistic.net/views/site/[ID_TYPE]/[ID]/configuration/users

Rapporter

Grensesnittet for rapporter

Avhenger av: Site

URL: https://services.ibistic.net/views/site/[ID_TYPE]/[ID]/reports

Kommentarer