IP locks: Begrense login til spesifikke IP-adresser

Følg

Om du ønsker, kan Ibistic begrense pålogging for ditt selskap til et spesifikt sett med IP-adresser. Merk at denne instillingen kun kan administreres av Ibistic Support, og vil være felles for alle siter i deres portal (dersom dere har flere enn én). Merk også at denne instillingen kun begrenser innlogging ved manuell inntasting av brukernavn og passord. Innlogging ved ADFS og Google vil ikke bli påvirket.

For å aktivere denne funksjonen, meld fra til Ibistic Support og oppgi følgende detaljer:

 • Et eller flere spekter av IP-adresser i formatet 123.123.123.123 / CIDR eller en adresse med en subnet mask.
 • Om du ønsker å tillate for pålogging fra Ibistic's IP-adresse (nødvendig dersom Ibistic har en supportbruker i ditt site) eller ikke.

Etter dette kan brukere få følgende feilmeldinger når de forsøker å logge på Ibistic:

 • Dersom en bruker forsøker å logge på Ibistic med en IP-adresse som ligger utenfor det godkjente spekteret (NB: Kun dersom de har oppgitt korrekt brukernavn og passord):
  • Login not permitted for your network location (IP address). Contact your administrator.
 • Dersom en bruker forsøker å logge på Ibistic med feil brukernavn og passord, vil de få følgende feilmelding:
  • Invalid username or password
 • Dersom en bruker forsøker å logge på Ibistic med korrekt brukernavn og passord når kontoen har blitt låst på grunn av for mange forsøk med feil passord, vil de få følgende feilmelding:
  • Account locked. Contact your administrator

Kommentarer