Grunnleggende kontering og splitt

Følg
Kontering
For å åpne en linje for kontering, trykker du på knappen som er vist i bildet nedenfor.


Når du har åpnet linjen, vil konteringsbildet se noenlunde slik ut:


Det grunnleggende
Alle dimensjoner som er merket med fet skrift er obligatoriske å fylle ut. Hvilke felter som er obligatoriske eller synlige, kan avhenge av hva din organisasjon har valgt, eller av hvilken funksjon du har i Ibistic. Ved å trykke på forstørrelsesglasset eller piltast ned, kan man søke og bla gjennom kontoer. Mange organisasjoner velger å vise enkelte felter basert på hvilken hovedbokskonto det konteres på. I disse tilfellene bør man derfor velge konto først, og deretter de påfølgende dimensjonene.

Når du har kontert slik du ønsker, trykk på disketten på venstre side eller Ctrl+S for å lagre.

Splitt og kalkulator
Den enkleste måten å splitte linjer på i Ibistic, er å bare skrive en ny verdi inn i feltet for "bruttobeløp" og trykke "lagre". Det vil da komme opp en ny linje som balanseres opp mot bruttobeløpet på fakturahodet. Dersom du splitter en linje som allerede er kontert, vil all kontering bli kopiert til den nye linjen, sammen med restbeløpet.
Noen ganger må man regne seg frem til hvilket beløp som skal stå i dette feltet, som for eksempel ved utregning av en kostnad med/uten moms, summering av flere forskjellige varelinjer, eller ved deling av kostnaden av en varelinje over flere forskjellige avdelinger. I slike tilfeller kan man bruke den innebygde kalkulatoren i Ibistic ved å skrive inn en ligning og trykke på "kalkulator"-knappen.

Kalkulatoren i Ibistic skal støtte alt det du skulle trenge av funksjoner for bruk i utregning av fakturalinjer. Ligninger skrives på samme format som i Microsoft Excel, for eksempel:

170+250
(200*0,75)/3
(((200*0,75)/3)+10)ˆ2

Når du har kontert/splittet i henhold til dine ønsker, trykker du "bekreft varemottak" eller "godkjenn", avhengig av hvilken rolle du har når du er inne i fakturavisningen.Kommentarer