Kontorgodkjennere

Følg

Om det er flere godkjennere i ett kontor vil det ikke være noe system på hvem av dem som får fakturaen til godkjenning når fakturaer blir sendt til dette kontoret. Om hierarkiet ble satt opp på denne måten, så vil dette være normalt. Hvem som helst av dem kan få fakturaen til godkjenning hos seg. Se bildet nedenfor, hvor godkjennere er markert med rødt:

Kontorgodkjenner_1.PNG


Du kan sette en standard godkjenner for dette kontoret - en "kontorgodkjenner". Så med mindre varemottager spesifiserer en godkjenner selv, så vil fakturaen automatisk gå til denne brukeren når den kommer til dette kontoret.

Hvordan sette det opp

Fra hovedmenyen, klikk "kontorer og brukere":

Kontorgodkjenner_2.PNG

Velg kontoret hvor du ønsker å angi en kontorgodkjenner, og klikk arkfanen "detaljer". I nedtrekkslisten vil du se alle godkjennere i det kontoret. Velg den personen du ønsker å gjøre til kontorgodkjenner, og trykk "lagre".

Kontorgodkjenner_3.PNG

Merk: Godkjenningen til en kontorgodkjenner ikke veier hverken mer eller mindre enn godkjenningen til en annen, om alt annet er likt. Å ha en kontorgodkjenner betyr ganske enkelt at fakturaer blir omdirigert til denne personen som standard.

 

Kommentarer