Hurtigtaster

Følg

Hurtigtaster

For å forenkle arbeidet, og for å unngå for mange klikk, er det innarbeidet en rekke hurtigtaster i Ibistic.

 

 

Hovedmenyen

Følgende hurtigtaster kan brukes fra hovedmenyen, for å raskt komme videre til riktig område:

genvej_overblik.png

 

 • F2 - Til varemottak - åpner listen over de fakturabilag som man har til varemottak
 • F3 - Til godkjennelse - åpner listen over de fakturabilag som man har til godkjennelse
 • F6 - Fakturaarkiv - åpner fakturaarkivet 
 • F8 - Til behandling - åpner listen over alle "aktive" fakturabilag som ligger i regnskabet
 • F9 - Opret faktura - åpner skjema for manuell oprettelse av faktura

 

 

Fakturaer til behandling

Våre hurtigtaster er designet på en slik måte at du enkelt kan velge de dokumentene du ønsker å arbeide med, og navigere i dette utvalget. Vi har laget hurtigtaster for Filtrering og Gruppering på verktøylinjen, slik at du raskt kan lage et utvalg. Derfra kan man velge hvilket dokument man ønsker å se i detaljvisning. Man kan også bla gjennom sidene i utvalget sitt. For alt dette har vi følgende hurtigtaster:

genvej_tilbehandling.png

 • CTRL+F - Aktivere eller deaktivere filtrering
 • CTRL+G - Aktivere eller deaktivere gruppering
 • CTRL+Pil ned - Bla nedover i listen
 • CTRL+Pil opp - Bla oppover i listen
 • CTRL+PgUp - Velg neste side
 • CTRL+PgDn - Velg forrige side
 • CTRL+Space - Velg faktura
 • CTRL+A - Velg alle fakturaer på siden
 • CTRL+I - Velg fakturadetaljer for valgte faktura
 • F7 - Tilbake til Hovedmenyen

 

Fakturadetaljer

Når du har valgt et dokument du ønsker å behandle, kan du utføre de fleste handlinger ved hjelp av hurtigtastene. Man blar gjennom de feltene man ønsker å redigere ved hjelp av TAB-tasten og blar baklengs med Shift+TAB. I alle søkbare felt kan man bruke Pil ned for å søke, og TAB for å gjøre ditt valg og gå til neste felt. Dato-felt åpnes på samme måte, og derfra kan man bla gjennom datoene ved hjelp av CTRL+piltastene, og Enter for å gjøre ditt valg.

Når fakturahodet har fokus, vil hurtigtastene gjelde for fakturahodet. Når fakturaelementene har fokus, vil hurtigtastene gjelde for fakturaelementene. Dette er spesielt viktig å merke seg ved bruk av CTRL+S, som kan brukes begge steder.

DANISH_Tabs_on_invoice_detail_level_1.png

 • CTRL+S - Lagre i fakturahode eller det åpne konteringselement
 • CTRL+D - Aktivere eller deaktivere distribusjonsmeny
 • CTRL+Space - Velg fakturaelement
 • CTRL+A - Velg alle fakturaelementene
 • CTRL+E - Rediger valgte fakturaelement
 • CTRL+L - Lukk åpent fakturaelement uten å lagre endringer
 • F8 - Velg forrige faktura i utvalget
 • F9 - Velg neste faktura i utvalget
 • F7 - Tilbake til Fakturaer til behandling, eventuelt Hovedmeny
 

 

Fakturaer til varemottak eller godkjennelse

 • CTRL+SHIFT+Y - Bekreft (varemotta / godkjenn)
 • CTRL+SHIFT+N - Avvis
 • CTRL+SHIFT+X - Konteringsmal
 • CTRL+SHIFT+Z - Angre splitt
 • CTRL+SHIFT+C - Kommentar 
 • CTRL+SHIFT+D - Bilagstekst

 

Bla mellom fakturaer

 • F9 - Neste
 • F8 - Forrige

 

Kommentarer