Hurtigtaster

Følg

Hovedmenyen

Følgende hurtigtaster kan brukes fra hovedmenyen, for å raskt komme videre til riktig område:

 • F8: Til behandling
 • F2: Til varemottak
 • F3: Til godkjenning
 • F7: Opprett faktura
 • F6: Fakturaarkiv

Fakturaer til behandling

Våre hurtigtaster er designet på en slik måte at du enkelt kan velge de dokumentene du ønsker å arbeide med, og navigere i dette utvalget. Vi har laget hurtigtaster for Filtrering og Gruppering på verktøylinjen, slik at du raskt kan lage et utvalg. Derfra kan man velge hvilket dokument man ønsker å se i detaljvisning. Man kan også bla gjennom sidene i utvalget sitt. For alt dette har vi følgende hurtigtaster:

 • CTRL+F: Aktivere eller deaktivere filtrering
 • CTRL+G: Aktivere eller deaktivere gruppering
 • CTRL+Pil ned: Bla nedover i listen
 • CTRL+Pil opp: Bla oppover i listen
 • CTRL+PgUp: Vis neste side
 • CTRL+PgDn: Vis forrige side
 • CTRL+Mellomrom: Velg dokumentet
 • CTRL+A: Velg alle/ingen av dokumentene på siden
 • CTRL+I: Vise fakturadetaljer på valgte dokument
 • F7: Tilbake til hovedmeny

Fakturadetaljer

Når du har valgt et dokument du ønsker å behandle, kan du utføre de fleste handlinger ved hjelp av hurtigtastene. Man blar gjennom de feltene man ønsker å redigere ved hjelp av TAB-tasten og blar baklengs med Shift+TAB. I alle søkbare felt kan man bruke Pil ned for å søke, og TAB for å gjøre ditt valg og gå til neste felt. Dato-felt åpnes på samme måte, og derfra kan man bla gjennom datoene ved hjelp av CTRL+piltastene, og Enter for å gjøre ditt valg.

Når fakturahodet har fokus, vil hurtigtastene gjelde for fakturahodet. Når fakturaelementene har fokus, vil hurtigtastene gjelde for fakturaelementene. Dette er spesielt viktig å merke seg ved bruk av CTRL+S, som kan brukes begge steder.

 • CTRL+S: Lagre fakturahodet eller det åpne konteringselementet
 • CTRL+D: Aktivere eller deaktivere distribusjon
 • CTRL+Pil ned: Bla nedover i fakturaelementene
 • CTRL+Pil opp: Bla oppover i fakturaelementene
 • CTRL+Mellomrom: Velg fakturaelement
 • CTRL+A: Velg alle/ingen av fakturaelementene
 • CTRL+E: Rediger valgte fakturaelement
 • CTRL+S: Lagre fakturahodet eller fakturaelementet
 • CTRL+L: Lukke åpent fakturaelement uten å lagre endringene
 • F8: Gå til forrige dokument i utvalget
 • F9: Gå til neste dokument i utvalget
 • F7: Tilbake til Fakturaer til behandling/hovedkonsoll
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer