Forkontroll

Følg

Våre kunder har uttrykt et ønske om å få en "forkontroll" av faktuaer, slik at bilag kan valideres på forskjellige måter før de blir lagt ut til regnskapsbrukere for distribusjon i "fakturaer til behandling". Vi kan nå tilby en slik funksjon:

forkontroll-no.PNG

I denne "forkontrollen" vil fakturaer bli validert i henhold til kundens ønsker, hvor faktuaer som feiler denne valideringen vil ligge i et eget område inntil feilen blir rettet opp. Faktuaer som består valideringen vil automatisk bli distribuert på vanlig måte.

pre-reg.PNG 

 

Vi kan for eksempel validere følgende:

  • De feltene på fakturahodet dere ønsker, inkludert felter som inngår i kontoplanen
  • At leverandøren finnes i leverandørregisteret deres
  • At KID-nummer er korrekt
  • At bankkontonummeret stemmer overens med det bankkontonummeret dere har registrert på leverandøren
  • At det ikke er en dobbelfakturering
  • Sjekk word dokument vedlagt underst i artikkelen for den fulle oversikt over variabler

 

Vær oppmerksom på at sjekken for dobbeltfakturering fungerer ved å se om det allerede er registrert samme fakturanummer på en gitt leverandør. Så dersom Ibistic ikke kan matche fakturaen opp mot en leverandør (om leverandøren for eksempel ikke er registrert i deres økonomisystem), så vil fakturaen også bli stoppet av forkontrollen. Det er allikevel mulig å sende slike fakturaer videre til behandling.

 

For å få tilgang til denne funksjon, skal man ha følgende rettighet:

settings-forkontroll-no.PNG

 

Gi beskjed til Ibistic support om dere ønsker en vurdering av denne modulen for deres del. Implementering (konfigurasjon, testing og utrulling) af modulen er fakturerbart arbeid.

 

Full oversikt over konfigurasjonsvariabler er vedlagt under:

Kommentarer