Glemt passord

Følg
Har du tastet inn feil passord vil du få en feilmelding. Du kan deretter klikke på "forgot password" (se skjermbilde). Et nytt passord vil da bli sendt til den e-postadressen som er registrert som standard e-post på din bruker.Dersom du ikke får teksten "forgot password", er det enten fordi du har tastet inn feil brukernavn eller fordi sikkerhetsprofilen til din organisasjon krever at det er en superbruker som skal tildele nytt passord til brukerne. Du skal i dette tilfelle kontakte superbrukeren for Ibistic i din organisasjon for å få tildelt et nytt passord.

 

Ønsker du at dine ansatte skal kunne be om nytt passord selv?

Kontakt oss på support@ibistic.com.

Kort om løsningen:

  • Bruker klikker "Forgot password", og passordet sendes til e-posten som er registrert i Ibistic
  • Dersom brukeren er deaktivert vil vedkommende ikke kunne logge seg på, og heller ikke få tilsendt nytt passord
  • Passordet som sendes ut på e-post er nytt (autogenerert), og må endres av brukeren første gang vedkommende logger seg på med dette nye passordet


Krav til passord


Du bør definere et passord det er enkelt å huske. Passordet skal inneholde:

  • Minst 8 tegn
  • Minst to tall
  • Minst ett tegn som ikke er en bokstav eller et tall
  • En kombinasjon av store og små bokstaver

Du kan ikke bruke et passord som har vært brukt sammen med ditt brukernavn tidligere. Skulle du komme til å glemme passordet, kan superbrukeren for Ibistic i din organisasjon resette passordet for deg, hvorpå du vil bli bedt om å definere ditt eget passord igjen.

Et eksempel på et gyldig passord er: Abc123##

Kommentarer