E-CONOMIC: Overføring av data

Følg

Eksport av data fra e-conomic til Ibistic Invoice System

Masterdata hentes fra e-conomic minimum en gang i timen. Følgende data eksporteres:

 • Konti
 • Moms
 • Kreditor
 • Default kontering på kreditor
 • Avdeling
 • Saksnr.
 • Omk.type


Import av data fra Ibistic over til e-conomic

Ferdigbehandlet data importeres fra Ibistic hvert 5. minut. Følgende data importeres:


 • Kontering 
 • Moms 
 • Kreditor 
 • Valuta 
 • Avdeling 
 • Fakturadato 
 • Forfallsdato
 • Bilagstekst 
 • Fakturanr. 
 • Bilagsnr. (genereres i IIS) 
 • Beløp 
 • Betalings-ID 
 • Saksnr. 
 • Omk.type 
 • PDF-bilde (fordrer modulet "scanning" i e-conomic)

Kommentarer