Redigere fakturahodet

Følg
Når man er inne i fakturavisningen i Ibistic kan man se fakturahodet på venstre side:Disse feltene reflekterer de feltene som ligger på fakturahodet. Enkelte siter har noen ekstra felter i tillegg, som Periode i bildet ovenfor.

Som regel skal alle feltene være korrekt og ferdig utfylt når fakturaen kommer inn til Ibistic. Noen ganger kan det allikevel være at noen av feltene mangler eller har blitt feiltolket. Man kan da manuelt endre til riktig verdi, og trykk lagre øverst til venstre i dette bildet. Det er også mulig at leverandøren ikke har blitt gjenkjent av Ibistic fordi den ikke eksisterer i økonomisystemet deres ennå, eller fordi den er registrert med et annet bankko/org.nummer. Om leverandøren blir registrert i økonomisystemet vil det være mulig å velge leverandøren fra listen i Ibistic så snart integrasjonen har kjørt (skjer normalt et par ganger om dagen). Hust å lagre når du har gjort endringen.

Ibistic validerer noen av feltene:
  • Org. nummer
  • Leverandørens bankkonto
  • KID nummer
Om org. nummer eller bankkontoen til leverandøren på fakturaen ikke stemmer med det som er registrert i deres økonomisystem, vil disse feltene vises med rødt fyll (til forskjell fra det normale hvite). Det samme vil skje dersom det er tolket et ugyldig KID nummer. Det er da opp til dere å finne ut av hvorvidt verdiene er tolket feil fra Ibistic sin side, om det er registrert feil opplysninger i deres økonomisystem, eller om leverandøren har oppgitt feil opplysninger på fakturaen.

Merk: Normalt er det kun regnskapsbrukere som har tilgang til å redigere fakturahodet. I noen tilfeller har varemottagere og godkjennere tilgang til å endre enkelte felter. Dersom dere ønsker å endre hvilke felter som skal være redigerbare for varemottagere/godkjennere, kontakt Ibistic support.

Kommentarer