Fakturaarkiv

Følg
I fakturaarkivet kan du se alle dokumenter som noensinne har blitt opprettet i Ibistic, selv de som ligger ute på aktiv arbeidsflyt. For å kunne søke opp et dokument, klikker du på "fakturaarkiv", fra hovedmenyen.


Helt øverst i fakturaarkivet ser du fire knapper, som alle gir deg forskjellige måter å søke på. Du kan skru av og på disse knappene, slik at du regulerer det antallet med felter du kan se og søke i. Bildet ovenfor viser alle feltene.
  1. Fakturahode: Her kan du søke i alle feltene som finnes på fakturahodet.
  2. Bilagsstaus: Her kan du søke etter bilag som har/hadde en viss status innenfor en periode.
  3. Kontering: Her søker du etter bilag som er kontert på en bestemt måte.
  4. Behandling: Her kan du finne fakturaer som er behandlet av bestemte brukere, på bestemte måter, innen visse datoer.
Det er mulig å kombinere søk på tvers av de forskjellige kategoriene. Du kan for eksempel søke opp fakturaer som kommer fra en bestemt leverandør, og som er kontert på et bestemt prosjekt. Legg inn søkekriteriene dine, og trykk "søk".

Du kan blanke ut søket ditt og alle felter med å trykke knappen "nullstill".

Det finnes to forskjellige arkivtilganger som kan tildeles brukere: tilgang til alle fakturaer, eller tilgang til egne. Med "egne" fakturaer, menes det de fakturaene du selv har varemottatt, godkjent, eller fakturaer som har blitt sendt til deg for orientering. I tillegg kan man bli tildelt spesiell tilgang til å se fakturaarkivet til enkeltpersoner. Når man søker i fakturaarkivet, har man kun mulighet til å se fakturaer i henhold til sin tilgang.

Merk: Når du går inn i fakturavisningen fra fakturaarkivet, er det ikke mulig å endre noen verdier i fakturaen (selv om fakturaen ikke er overført til økonomisystemet ennå). For dette, må du gå inn som regnskapsbruker, varemottager, eller godkjenner, fra hovedmenyen.

Kommentarer