Etiketter

Følg

Etiketter er et redskap som gjør at regnskapsbrukere kan gruppere de fakturaene som er til behandling. Alle brukere kan legge til eller fjerne etiketter på fakturaer, men dersom du skal administrere etikettene, krever det at du har rettighet til å redigere "kontorer og brukere".

Image_1.PNG

 


Opprette etiketter
For å opprette/redigere eller slette etikketter går man til "Definer Etiketter" menyen under "Administrasjon":

Image_2.PNG

Opprette etiketter

Image_3.PNG

Opprett etiketter ved å klikke "NY", skrive inn navnet på etikken, og klikke "Lagre".

Slette etiketter

Image_6.PNG
Marker den etiketten du ønsker å slette, og klikk "slett". Dette vil slette etiketten, og fakturaer med en slik etikett vil miste denne. Det vil ikke være noen andre konsekvenser for disse fakturaene.

Redigere etiketter

Image_5.PNG
Klikk på redigeringsikonet for å redigere en eksisterende etikett. Du kan nå endre verdiene i "navn" og "beskrivelse". Klikk på diskettikonet i redigeringskolonnen for å lagre endringene.

Tildele etiketter
Både varemottagere, godkjennere, og regnskapsbrukere kan legge etiketter til fakturaer/kreditnotaer. Det gjøres fra hodet i fakturavisningen. Klikk "etiketter", og fra nedtrekkslisten velger du den etiketten du ønsker. Trykk deretter "Legg til". Tilordnede etiketter vises nederst på hodet. Du kan legge til så mange etiketter du ønsker.

Image_7.png

Fjerne etiketter
Du fjerner etiketter på nesten samme måte som du tildeler. Klikk "etiketter" fra fakturahodet, og fra nedtrekkslisten velger du den etiketten du ønsker å fjerne. Trykk deretter "fjern". Du kan også fjerne alle etiketter ved å trykke "fjern alle".

Jobbe med etiketter
Fra "fakturaer til behandling", kan regnskapsbrukere filtrere fakturalisten basert på etiketter. Trykk ganske enktelt på den etiketten du ønsker, så vil det vises et grønt avkrysningssymbol ved ikonet (som vist på bildet nedenfor). Systemet vil da vise deg alle fakturaene som er tilordnet den etiketten. Trykker du enda en gang på samme knapp, vil ikonet forandre seg til et "kryss". Det betyr at du får se alle fakturaer unntatt fakturaer med denne etiketten. Trykker du en tredje gang, vil listen nullstille seg igjen, og det vil ikke være noe ikon eller filtrering i listen.

Merk: Alle etiketter vil fjernes fra fakturaen så snart du overfører den til økonomisystemet.

 

OBS!: Vær oppmerksom funksjonen ”Etiketter” ikke følger med som standard i Ibistic, men er en tilpasning som kan bestilles hvis dere ønsker det (2500 NOK). Kontakt Ibistic support hvis dere ønsker etiketter implementert i deres Ibistic-løsning.

Kommentarer