Varslinger

Følg
Du kan redigere hvordan brukere mottar varslinger når de har oppgaver i Ibistic.

Fra hovedmenyen, trykk "kontorer og brukere".Velg den brukeren du ønsker å redigere, og trykk arkfanen "varsling".Under Mottaker ser du den e-postadressen som varslingene vil sendes til. Om denne adressen er feil, gå inn på arkfanen "detaljer" for å forandre e-postadressen for brukeren.

Øyeblikkelige varslinger gir brukeren en varsling med én gang de mottar nye oppgaver i Ibistic. De får en ny e-post hver gang, øyeblikkelig. Det kan være en god idé å bruke øyeblikkelige varslinger dersom det er viktig at fakturaer/utlegg blir godkjent raskt.

Regelmessig statusrapport gir brukeren én varsling på angitt tid, så lenge de har noen oppgaver i Ibistic. Selv om brukeren har hatt den samme fakturaen til godkjenning i en uke, kommer de fremdeles til å motta varslinger på den angitte tiden, helt til de godkjenner den. Denne varslingen er den mest brukte.

Merk: Det er også mulig å kombinere øyeblikkelige og regelmessige varslinger.

Når du har gjort dine valg, trykk "lagre".

Kommentarer