Opprette og bruke konteringsmaler

Følg

Ibistic Invoice System gir deg muligheter for betydelig tidsbesparende splitting og kontering ved hjelp av konteringsmaler. Hvis man mottar en rekke fakturaer som skal splittes og konteres på en spesiell måte, kan man først opprette en konteringsmal for hvordan de skal splittes og konteres. Deretter er det enkelt å fordele fakturalinjer på senere fakturaer som skal behandles på samme måte. Her følger fremgangsmåten på hvordan man oppretter en konteringsmal og deretter på hvordan man bruker den.

Denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig for alle oppsett av Ibistic. Forespørsel om dette er tilgjengelig for din site rettes til Ibistic Support.
 
Opprett en konteringsmal
I dette eksempelet vil vi opprette en konteringsmal for felles mat, hvor vi ønsker å splitte kostnaden 40/60 mellom to avdelinger. Vi begynner med å velge "avansert splitt" på konteringslinjen:Et nytt bilde vil åpne seg, hvor vi trykker "splitt", velger antall splitter, og størrelsesforholdet mellom dem: Deretter konterer vi linjene slik at beløpene fordeler seg på de forskjellige avdelingene slik vi ønsker:Velg "konteringsmaler", og velg begge linjene, ettersom vi ønsker å opprette en konteringsmal basert på splitten og konteringen på begge disse linjene. Trykk deretter "opprett ny mal":Skriv inn et navn på denne malen. Dersom du ønsker at dette skal være en "felles" mal, som kan brukes av alle i Ibistic, krysser du av i boksen som her er merket med 2. Om du ikke krysser av i denne boksen, vil malen kun være tilgjengelig for din bruker. Trykk deretter "lagre".

Merk: Det er kun regnskapsbrukere som har mulighet til å opprette felles konteringsmaler. Andre brukere kan kun opprette maler som blir tilgjengelige for sin egen bruker.Konteringsmalen er nå opprettet!

 
Bruk en konteringsmal
Velg en ny faktura som du ønsker å kontere i henhold til den malen du opprettet. Trykk "konteringsmaler", og velg de linjene du ønsker å splitte/kontere i henhold til malen. I dette eksempelet er linjen allerede valgt, men dersom det er flere linjer, kan du velge én eller flere linjer du ønsker skal splittes/konteres i forhold til malen. Velg hvilken mal du ønsker å splitte/kontere etter. Trykk deretter "bruk".Linjen har nå blitt splittet og kontert i henhold til den malen vi valgte. Trykk deretter "lagre":


Merk: Det er ikke nødvendig å bruke avansert splitt for å lage en konteringsmal. Vi har tatt med splitt i dette eksempelet for å vise funksjonaliteten. Dersom du kun har lyst til å lagre en bestemt kontering i en konteringsmal, kan du merke linjen du ønsker å lage malen ut ifra, trykke "konteringsmaler", og "opprett ny mal". Derfra følger du de normale stegene.

Kommentarer