Sette opp identiteter

Følg
Med identiteter kan man gi én bruker tilgang til flere juridiske enheter/siter. Brukeren vil altså logge inn med ett brukernavn og passord, og komme til en portal hvor man kan velge hvilken site man ønsker å gå inn i. Funksjonen identiteter er en enterprise-funksjon, og settes opp spesifikt for hver enkelt av våre kunder. Kontakt Ibistic dersom dere ønsker denne funksjonaliteten.

Det viktig å huske at når vi snakker om brukernavn, så mener vi den e-postadressen man logger seg på med når man skal inn i Ibistic. Det vi vil gjøre, er altså først å lage flere brukere med forskjellige brukernavn, og deretter koble disse brukerne opp mot ett eneste brukernavn. Dette brukernavnet er gjerne e-postadressen til den virkelige personen som skal benytte seg av systemet – da det vil være enklere for dem å huske.

For å sette opp en bruker med identiteter, må man være superbruker i Ibistic, med tilgang til å administrere kontorer og brukere. Gå frem på følgende måte:

  1. Sett opp en midlertidig bruker i hver site du ønsker denne personen skal ha tilgang til – i tillegg til den virkelige brukeren som har blitt opprettet i ett av sitene. Den virkelige brukeren er gjerne identifisert med den ekte e-postadressen til personen, mens den midlertidige brukeren kan ha brukernavn dummybruker123@dummyfirma.com. Fornavn og etternavn kan gjerne være det samme som hos den virkelige brukeren. Gi den midlertidige brukeren de roller og rettigheter du ønsker. I neste steg linker man den virkelige identiteten (brukernavnet) til disse midlertidige brukerne. 
  2. Gå til kontorer og brukere i siten hvor brukeren har sin virkelige identitet (epostadresse). Velg brukeren, og deretter arkfanen identitet. Trykk knappen legg til, og velg den midlertidige brukeren du ønsker å linke opp mot denne virkelige brukeren. Brukernavnet på den midlertidige brukeren vil nå forandres, slik at det blir identisk med brukernavnet til "hovedbrukeren". Du kan legge til så mange brukere du ønsker i dette steget. Brukerene som er linket opp mot identiteten (brukernavnet) til denne “hovedbrukeren” vil komme opp i listen nedenfor. 

Alle roller og rettigheter, samt plassering i hierarkiet vil bli bevart i forhold til slik den midlertidige brukeren i hver enkelt site ble satt opp – men dette kan man endre på i ettertid som normalt.

Kommentarer