Opprett et kontor

Følg

Før du oppretter det første kontoret eller den første brukeren, er det en god idé å kartlegge godkjenningshierarkiet og hvem som skal ha de forskjellige rettighetene i Ibistic.

Opprett et kontor

1) I hovedmenyen, gå til "administrasjon".

 

2) Velg "kontorer og brukere":

 

3)  Velg det kontoret hvor du ønsker å opprette et underkontor
4)  Trykk "ny", under "kontorer"
5)  Skriv navnet på kontoret
6)  Trykk "lagre"

 

Sette opp kontoret

1)  Klikk deg inn på det kontoret du ønsker å administrere

 

Arkfanen "kontorer og brukere": Under "kontorer og brukere" kan du opprette underkontorer og brukere i det valgte kontoret.

Arkfanen "detaljer": Her kan du endre navnet på kontoret.

Arkfanen "beløpsgrenser": Her kan du sette opp beløpsgrenser som gjelder for alle i kontoret. Man kan differensiere beløpsgrensene på forskjellige nivåer - generelt, leverandører, kostnadstyper, mm. Dersom du i tillegg vil sette opp spesifikke beløpsgrenser på enkelte brukere i dette kontoret, vil beløpsgrensen for disse brukerne overstyre beløpsgrensene som er satt på kontornivå.

Arkfanen "utleggs-/reiseoppgjørskontering": Her kan du sette opp automatisk kontering på utlegg/reiseoppgjør. Dette gjennomgår vi i artikkelen "automatisk kontering".

Kommentarer