Kom inn til Ibistic

Følg
Du kommer frem til Ibistic's login-side ved å gå til www.ibistic.com hvor du trykker på "innlogging", eller ved å gå direkte til https://services.ibistic.net.


(OBS: for utdannelsesinstitusjoner under "Ministeriet for Børn og Undervisning (UVM)" er adressen https://dk.ibistic.net)   

 

Dersom det er første gang du logger på systemet bør du finne den systemgenererte e-posten som ble sendt til deg fra deres superbruker i Ibistic. Der finner du et systemgenerert engangspassord. Du vil bli bedt om å endre dette passordet første gang du logger på.


Kommentarer