MICROSOFT C5: Opsætning af Ibistic integration

Følg

For at klargøre C5 til integration med Ibistic Invoice System (IIS) skal opsætning til eksport af stamdata fra C5 til IIS eksekveres.

Udlæsning af stamdata

Under menu punktet "Finans / Periodisk / Ibistic menu / udlæsning af stamdata" angives den mappe hvor stamdata fra C5 skal placeres. Stien skal angives manuelt, det kan være en fordel at åbne en stifinder, navigere til eksportfolderen og kopiere stien fra stifinderen for dermed at sætte den ind i ”Eksport af stamdata” formen i C5.

I nedenstående eksempel er stien: N:\Ibistic\Ibistic Integration Framework\ChartExport\Når udlæsning er gennemført første gang gemmes opsætningen til næste udlæsning, stien skal derfor kun angives én gang. Dog skal man være opmærksom på at opsætningen skal defineres pr. bruger i C5.

Så snart der er oprettet nye poster i et af de angivende kartoteker (Kontoplan, Momskoder, Kreditorkartotek, Afdeling, Bærer og Formål) skal der laves en ny udlæsning, så IIS hele tiden er opdateret med de nyeste data fra C5.

Integrationen vil som udgangspunkt blive sat op til at indlæse stamdata i et angivet tids-interval. Derfor kan der gå noget tid, alt afhængig af den specifikke opsætning, fra stamdata er udlæst i C5 til data er opdateret i IIS.

Indlæsning af faktura

Når en faktura er færdigbehandlet og overført fra IIS kan den indlæses i C5.

Integrationen vil som udgangspunkt være sat op til at hente fakturaer fra IIS i et angivet tids-interval, man kan derfor forvente lidt ventetid fra fakturaen er overført fra IIS til den kan indlæses i C5.

Under menu punktet "Finans / Periodisk / Ibistic menu / Indlæsning af faktura" findes opsætning til indlæsning af fakturaer fra IIS.


OBS: Pga. stiens længde kan hele stien ikke vises på dette skærmbillede.

I menu punktet skal der angives 4 parametre:

1. Komplet sti til placering af fakturafiler:

Her angives den sti hvor IIS placerer faktura-filerne, for at filerne kan hentes ind i C5 skal folder-stien defineres. Åbn en stifinder og naviger til import-folderen og kopier stien som dermed kan sættes ind i opsætningsformen ”Import af faktura fra Ibistic”.
I dette tilfælde er folder-stien: N:\Ibistic\Ibistic Integration Framework\ChartImport\

2. Komplet sti til placering af backup arkiv:

Når faktura-filerne er indlæst vil de blive flyttet til en backup folder, for at sikre at data ikke går tabt hvis der skulle gå noget galt i indlæsningen. Folder-stien til backup folderen skal på samme vis som import-folderen angives i opsætningsformen ”import af faktura fra Ibistic”.
I dette tilfælde er folder-stien: N:\Ibistic\Ibistic Integration Framework\BackupFaktura\

3. Filtype:

Faktura-filerne fra IIS sendes i et bestemt format fx ”.csv”. Hvis det er ønsket at kun filer af dette format kan indlæses i C5 skal format-typen angives i feltet ”Filtype”, skriv fx *.csv i feltet. Hvis man ønsker at kunne indlæse filer af alle format-typer, kan man angive *,* i feltet, indlæsningen vil dermed ikke skelne mellem om faktura-filerne er fx .txt format eller .csv.

4. Indlæses i kladde:

Inden indlæsning af fakturafiler, er det en god idé at oprette en specifik Ibistic kladde i C5 til indlæsning af filerne. Man kan godt indlæse faktura-filerne i en eksisterende kladde, men for overblikkets skyld kan det være en fordel at have en separat kladde til Ibistic-fakturaer.
I feltet ”Indlæses i kladde” vælges den kladde man ønsker Ibistic-faktura-filerne indlæst i.

Vær opmærksom på at der ved indlæsning af fakturafiler ikke må være nogen brugere i der har den givne kladde åben. Åbnes kladden under indlæsning vil indlæsningen blive afbrudt.

Når indlæsning er gennemført første gang gemmes opsætning i ”Import af faktura fra Ibistic” til næste gang der indlæses.

 

OBS: Opsætning af import af faktura-filer samt eksport af stamdata er bruger-afhængigt. Det betyder, at skal flere C5 brugere indlæse faktura-filer fra C5 og/eller læse stamdata ud til IIS, skal denne opsætning udføres på alle 

Kommentarer