Leverandørbrev

Følg

Dere kan gjerne ta utgangspunkt i de maler som er vedlagt denne artikkelen her for å utforme leverandørbrev. Hvilken mal dere tar utgangspunkt i, vil avhenge om dere kommer til å bruke kun invoicedrop + EHF, eller også en fysisk fakturapostadresse til Kollektor.

I en overgangsperiode, kommer dere sikkert til å motta fakturaer som fysisk post på den gamle adressen. Da anbefales det at dere enten videresender denne posten til Kollektor, eller skanner disse selv til invoicedrop.

Nærmere beskrivelse om invoicedrop finnes her og her. Dere kan også finne mer informasjon om ELMA og EHF fakturaformatet på DIFI's sider, og om aktivering i ELMA.

 

 

Kommentarer