Avansert splitt

Følg

Om du ønsker å dele opp en konteringslinje i flere nye linjer kan du bruke avansert splitt. En av fordelene ved avansert splitt er at man i større grad kan prøve seg frem - ingen handlinger er endelige før man lagrer splitten.

Flere av de avanserte splitt- og konteringsmulighetene som er tilgjengelige under avansert splitt kan også være tilgjengelige i den normale fakturavisningen, og er beskrevet separat.


Denne brukerveiledningen omhandler:

  • Hvordan man åpner miljøet for avansert splitt
  • Hvordan en linje oppdeles i mange linjer i én handling

Bruk avansert splitt

Klikk på ikonet "avansert splitt" på den linjen du ønsker å splitte. Dermed åpnes miljøet for avansert splitt.


Del en konteringslinje i mange linjer

Angi hvor mange linjer du ønsker at den valgte konteringslinjen skal splittes på, og velg om du ønsker at beløpene skal fordeles likt, eller basert på prosentverdier som du oppgir. Om du ønsker å spesifisere prosentverdier, taster du inn prosentsatsene i feltene, og klikker på "splitt"


Tips: Spar tid ved å kontere linjen før du splitter den. De nye linjene får samme kontering som den linjen de splittes fra.


Hvis de verdiene du spesifiserer ikke går opp i 100, vil det automatisk dannes en linje med restbeløpet. Når du er fornøyd med resultatet, trykker du "lagre".Splitt fra e-faktura
I visningsmodus for avansert splitt, har du også tilgang til funksjonen "Splitt fra e-faktura". Denne funksjonen gjør splitting av e-faktura til varelinjer mye enklere. Forutsatt at den UBL fil vi har mottatt fra leverandør er gyldig formatert, så vil faktura automatisk splittes til varelinjer med korrekte beløp.

Kommentarer