Massekontering

Følg

Med massekontering kan man legge de samme konteringsverdiene til flere konteringslinjer samtidig.

(Denne funksjon er kun tilgjengelig for Enterprise-kunder i Ibistic)

Fremgangsmåte

  1. Merk linjene som skal konteres.
  2. Klikk på knappen Massekontering.
  3. Fyll i de konteringsverdiene du ønsker
  4. Klikk på knappen Lagre.

Når du har klikket på knappen Lagre blir konteringsverdiene du fylte i lagt til de valgte konteringslinjene.


MERK: Når man konterer i denne visningen, vil alle dimensjonsfelter og verdier vises. De verdier som vises er ikke påvirket av konteringsregler som ved ordinær kontering. Normalt når man konterer på konto tar den automatisk defaulte verdier (momskode etc), dette skjer ikke når man massekonterer.


Validering
Du kan også validere om konteringen er gyldig på allerede eksisterende konteringer, ved å markere linjene som skal valideres, og klikke knappen "Valider".

Kommentarer